اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

– بهترین رویداد چه چیزی است

– بهترین رویداد چه  چیزی است
کودکان لحظه های بسیار شیرینی را به پدر و مادر خود هدیه می کنند که بسیار ناز است. روزی که نوزاد متولد می شود برای هر دو پدر و مادر بسیار شیرین و غیرقابل فراموشی است. لحظه هایی پر از اشک شادی و شکرگزاری. اما همه ماجرا به اینجا ختم نمی شود،
 
وقتی کودک نخستین قدم های خود را بر می دارد، یا نخستین جملات خود را به زبان می آورد یا برای نخستین بار به مدرسه می رود، همه رویدادهایی هستند که پیش رو دارید و بهترین و شادترین لحظه ها را به شما می دهند. وقتی بچه ها بزرگ می شوند و می توانند خودشان قاشق به دست بگیرند
 
و مثل انسان بزرگ غذا بخورند. یا عقلشان برسد که چه لباس هایی را چگونه به تن کنند و… همه لحظه های فوق العاده ای در زندگی هستند که فقط پدر و مادرها می توانند لذت آنها را تجربه کنند.