پرسید به خاطر کی زنده هستی ؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
پرسید به خاطر کی زنده هستی ؟
 با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم به خاطر تو ،

بهش گفتم به خاطر هیچ کس هیچ کس هیچ کس

پرسید پس به خاطر چی زنده هستی ؟

با اینکه دلم داد می زد به خاطر دل تو

با یک چشم پر از اشک بهش گفتم به خاطر هیچ چیز .

ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی ؟

در حالی که گریه می کرد گفت :

به خاطر کسی که برای هیچ زنده است

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب