عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

رفع دائم سفیدی و سیاه کننده دائم مو-فروشگاه 5040

بلیط هواپیما

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

مجموعه : مطالب عاشقانه
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﻩ …

ﺍﮔﻪ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ،
ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻦ …
ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﺭﻭ
ﺁﺭﻭﻡ ﮐﻨﻢ ،
ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ،


ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ،
ﺑﺎﻭﺭﺵ ﻧﮑﻦ
ﻧﺒﺨﺸﺶ …
ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻪ …

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺷﮑﺖ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ …

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب

X
Xبستن تبليغ
بال بال