اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

از کجا بفهمیم بدنمان دچار کم آبی شده است؟

از کجا بفهمیم بدنمان دچار کم آبی شده است؟

کم‌آبی بدن هنگامی رخ می‌دهد که میزان مایعات در بدن یا به علت از دست دادن زیاد مایع یا به علت ننوشیدن کافی مایع، کاهش می‌یابد.

▪ علائم هشداردهنده کم‌آبی بدن اینها هستند:
ـ ادارار نکردن یا بسیار کم ادرار کردن.
ـ ادراری که بسیار غلیظ و به رنگ زرد تیره است.
ـ خشکی چشم‌ها و تولید نشدن اشک.
ـ فرورفتگی چشم‌ها در حدقه.
ـ در نوزادان فرورفتگی ملاج‌ها (یا بخش‌های نرم و استخوانی‌نشده جمجمه).
ـ خواب‌آلودگی، سیاهی‌رفتن چشم‌ها و سرگیجه.
ـ کم‌آبی‌بدن را نباید دست کم گرفت و در صورتی که شما یا کودک‌تان هریک از علائم بالا را داشتید، به فوریت به پزشک مراجعه کنید.