عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

با فرهنگ ترین مردم دنیا در کدام نقطه هستند؟

با فرهنگ ترین مردم دنیا در کدام نقطه هستند؟
تایج نظرسنجی یک سایت مسافرتی بین‌المللی نشان داد که فرانسوی‌ها بی‌ادب‌ترین و برزیلی‌ها مؤدب‌ترین
 
ملت جهان به شمار می‌آیند. در این نظرسنجی فرانسوی‌ها با در اختیار داشتن ۱۹درصد آرا از سوی همسایگان
 
اروپایی خود، گستاخ‌ترین شهروندان جهان به‌ویژه در هنگام برخورد با گردشگران خارجی شناخته شدند.  بر این
 
اساس رده‌های دوم و سوم بی‌ادب‌ترین ملت‌های جهان را روس‌ها و انگلیسی‌ها در اختیار دارند؛ آلمانی‌ها نیز در
 
رتبه چهارم قرار گرفتند. یکی از نکات جالب در این نظرسنجی قرار گرفتن چینی‌ها در رده پنجم بی‌ادب‌ترین‌ها بود
 
که کاملا با چهره شناخته شده این کشور در سطح بین‌المللی متفاوت است.کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا،
 
لهستان و ترکیه رده‌های ششم تا دهم این نظرسنجی را به خود اختصاص دادند و در سوی دیگر شهروندان
 
برزیلی و فیلیپینی نیز مودب‌ترین‌ها شناخته شدند که بسیار جالب بود.