امکان هجرت تو کی است

مجموعه : مطالب عاشقانه
امکان هجرت تو کی است
امکان هجرت تو چرا تا کی

تراوش می کند،از خطوط مبهم نگاهت

من پیشتر،دیده بودم

جرقه محال ماندنت را

در سایش دستانمان به رفتنت ایمان دارم،

چون ماهی آزاد به جریان آب

نبودنت،

مرا در سطح بزرگ اشکهایم پر از عطش میکند

چقدر سنگین شده اند شانه هایم!

آخر بعد از تو ترازوی تنهایی ام شده اند…

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب