اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چرا زبان های مختلفی در دنیا وجود دارد؟

مجموعه : سبک زندگی
چرا زبان های مختلفی در دنیا وجود دارد؟
به فرزندتان بگویید هزاران سال قبل، مردم در جوامع مختلف در سراسر دنیا که دور از هم زندگی می کردند، کلمات مخصوص خودشان را اختراع کردند تا با هم صحبت کنند. به همین دلیل امروز مردمی از یک منطقه به یک زبان صحبت می کنند و افرادی از مناطق دیگر به زبانی دیگر.
 
زبان نیز در طول زمان تکامل پیدا کرده است به طوری که اگر صحبت های فردی را که ۵۰۰ سال پیش انگلیسی حرف می زده، بشنوی به سختی می توانی آن را درک کنی.

آنچه شما باید بدانید این است که می توانید به کودک کمک کنید فرهنگ ها و زبان های دیگر را بیاموزد. به فرزندتان یادآوری کنید که شاید از نظر مردمان دیگر هم حرف زدن ما عجیب باشد و به او برخی واژه هایی که از زبان دیگر استفاده می کند بازگویی کنید مثلا پاستا که ایتالیایی است.