اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چرا نوشیدن آب در ظروف طلا حرام است؟

مجموعه : دینی و مذهبی
چرا نوشیدن آب در ظروف طلا حرام است؟

استفاده از ظروف طلاونقره از یک سو نشانه تکبربوده وجامعه طبقاتی راپدید می اورد وازسوی دیگرباعث رکوداقتصاد میشود. معقول نخواهد بود که طلاها به جای آن که به صورت سکه های رایج درآمده ودرجریان تولید وکار قرار گیرد به شکل ظروف کنار گذاشته شود.

آيا از لحاظ علمي از اين نظر كه آشاميدن آب از ظرف طلا، براي سلامتي انسان ضرر دارد دلیلی وجود دارد؟
از نظر علمي يك سري تأثيرات منفي در مورد طلا وجود دارد از جمله :
الف ) تحريكات عصبي ; (ر.ك : بهداشت در اسلام , دكتر احمد صبور اردوبادي )

ب ) ازدياد بيش از حد گلبول هاي سفيد (ر.ك : سالنامه پيام اسلام , سال 1357)

ج) بر اساس تحقیق دانشمندان طلا ونقره جزء فلزات سنگین می باشد که موجب انهدام ویتا مین ث میشود.( دکتر پاک نژاد،اولین دانشگاه واخرین پیامبر ج3)

به هر صورت استعمال ظروف طلاونقره از یک سو نشانه تکبربوده وجامعه طبقاتی راپدید می اورد وازسوی دیگرباعث رکوداقتصاد میشود. معقول نخواهد بود که طلاها به جای آن که به صورت سکه های رایج درآمده ودرجریان تولید وکار قرار گیرد به شکل ظروف کنار گذاشته شود.شاید اسلام باتوجه به همه این نکات استعمال ظروف طلا راممنوع دانسته باشد.
لذابايد به اين نکته توجه داشت که انسان يک موجود ارزشي است نه خاکي و مادي، انسانيت انسان در گرو شکوفايي استعدادهايي است که خداي متعال به منظور نيل او به مقام شامخ خلافت الهي، به وي ارزاني داشته است. اما حقيقتا راه شکوفايي اين استعدادها چيست؟ آفات و موانع اين راه کدام است؟ تمام اينها در قالب احکام شرعي به عنوان يک لطف الهي بيان شده است. علم متکفل «تندرستي» است و به بعد ارزشي قضايا کاري ندارد در حالي که دغدغه اصلي من و شما بايد ابعاد ملکوتي و معنوي مان باشد و به «تن» و «علم» در حد يک ابراز و مقدمه نگاه کنيم.
با در نظر گرفتن اين اصل لابد توجه داريد که بدون شك احكام الهي داراي مصالح واقعي و في نفسه مي باشند; ليكن دريافتن فلسفه آنها توجه به چند نكته ضروري است :

1- آيا بشر مي تواند به فلسفه همه احكام دست يابد؟ قطعا پاسخ اين سؤال منفي است ; زيرا: الف) در متون ديني فلسفه همه احكام ذكر نشده است . ب) احكامي كه فلسفه آنها بيان شده , معلوم نيست كه همه فلسفه هايش ذكر شده است ; بلكه چه بسا فلسفه هاي بي شماري در مورد يك حكم وجود دارد; ولي شارع مقدس به طور گزينشي برخي از آنها را يادآور شده است . ج ) علوم بشري نيز قادر به كشف برخي از حكمت ها و فلسفه هاي احكام مي باشند, نه همه آنها. بنابراين انتظار دانستن فلسفه همه احكام به طور جامع و كامل انتظاري فراتر از توان علمي و تنگناهاي دانش بشري است.

2- فلسفه احكام محدود به حكمت هاي مادي و فيزيكي – كه در قلمرو علوم تجربي قرار مي گيرند – نيست ; بلكه در بسياري از موارد علت يا حكم نهايي برتر و بالاتر دارند كه از حوزه تحقيق و آزمون علمي و تجربي نيز بيرون است . در مثل علوم بشري از خواص بهداشتي روزه سخن به درازا گفته اند, ولي قرآن مجيد بر نكته اساسي تري انگشت مي گذارد و آن ((تقوايابي )) است و شايد علت اين كه قرآن به نكات بهداشتي آن اشاره نكرده است اين باشد كه اساسا امت اسلامي را متوجه اهداف فروتر و در سطح پايين نكند, بلكه همواره به سوي ارزش هاي متعالي و برين سوق دهد.
3- يكي از علل ناگفته نهادن فلسفه بخشي از احكام , اين است كه جامعه را از فلسفه گرايي افراطي و تعبدگريزي دور و پيراسته سازد; زيرا فلسفه گرايي و تعبد گريزي پرورش دهنده نوعي شرك خفي و خردبسندگي و دين ستيزي است , لذا بايد توجه داشت كه احكام الهي را به جهت انجام حكم خداوند انجام مي دهيم , نه به خاطر فلسفه و حكمت نهفته آن , و اين خود برترين حكمت حكم ها است.

بنا بر این، اولاً، فلسفه همه احكام و جزئيات آنها به طور تفصيلى روشن نيست و آگاهى از آن دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مى طلبد. ليكن به طور اجمالى روشن است كه همه احكام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنهاست. بنابراين در صورتى كه فلسفه حكمى را بالخصوص ندانيم بنابر قاعده كلى فوق از آن بايد پيروى كرد. زيرا يقين به وجود مصلحتى در آن هست هر چند بر ما ناشناخته باشد.

ثانيا، در جست و جوى فلسفه احكام نبايد هميشه به دنبال علوم تجربى رفت و دليلى مادى و فيزيولوژيك برايش جست و جو نمود. اين فرايند كه همواره در پى يافتن مصلحت يا مفسده اى طبى يا… باشيم برخاسته از نگرشى مادى گرايانه است. در حالى كه بسيارى از احكام مصالحى معنوى دارند كه در حوزه هيچ يك از علوم بشرى قابل تحقيق نيست و آنها با متد تجربى خود قادر به حكمى نفيا يا اثباتا پيرامون آن نيستند و يا اگر نظرى بدهند بسيار سطحى است و چه بسا مسأله، حكمتى برتر و بالاتر داشته باشد.