عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بازم دلم براش تنگ شد

مجموعه : مطالب عاشقانه
بازم دلم براش تنگ شد
همیشه دلم براش تنگ می شه حتی وقتی یاد رفتارهای

سردش می افتم که با وجود یکی دیگه گرم می شد…

حتی وقتی لبخندهای زوری وتلخش بادیدن اون شیرین وزیبا می شد…

حتی وقتی دستای یخ زدش با گرفتن دستای اون کوره ی آتیش می شد…

حتی وقتی که نگاه ترسناک ووحشیش با دیدن اون مهربون وآروم می شد…

اگه باهام خوب نبود…

مهربون نبود…دوستم نداشت…

رفتاراش سرد بود…

ولی دوستش داشتم….

می زارم بره که رفتارش گرم…

لبخندش شیرین وزیبا…

دستاش کوره ی آتیش…

نگاهش مهربون  و آروم باشه برای همیشه…