عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

وصیت امیرالمومنین(ع)

مجموعه : دینی و مذهبی
وصیت امیرالمومنین(ع)
ای فرزندم حسن! تو را وصیت می کنم به آنچه رسول خدا(ص) مرا وصیت کرد. چون من از دنیا روم و امت با تو در طریق مخالفت باشند ملازم خانه خود باش و برخطیئه خود گریه کن، دنیا را مقصود بزرگ خویش نساز و در طلبش متاز، نماز را در اول وقت آن بپادار، زکات را در وقت خود به اهلش برسان، در کارهای شبهه ناک خاموش باش، هنگام خشم به عدل و میانه روی رفتار کن،
 
با همسایگان نیکو سلوک کن، مهمان را گرامی دار، بر ارباب مشقت و بلا ترحم کن، صله رحم کن و مسکینان را دوست دار و با ایشان مجالست کن، تواضع و فروتنی کنی که آن افضل عبادات است، آرزو و آمال خودرا کوتاه کن و مرگ را یادکن، در کار آخرت ابتدا و تعجیل نما و در امر دنیا تانی و مسامحه نما تا رشد و صلاح تو در آن بر تو معلوم شود. بپرهیز از جاهایی که محل تهمت است .

ای فرزند من! از برای خدا کارکن و از فحش و هرزه گویی زبان خود را بازدار، در معیشت خود میانه روی کن، در عبادت خویش نیز میانه رو باش، خاموشی اختیار کن تا از مفاسد زبان سالم بمانی، یادگیر نیکویی ها و  خیر را تا دانا باشی و یادکن خدا را در همه حال. بر خردان اهل خویش رحم کن و پیران خویش را تعظیم کن، هیچ طعامی را نخور تا آن که قبل از خوردن از آن قدری تصدق دهی. برتو باد به روزه داشتن که زکات بدن و سپر آتش جهنم است و دعا بسیا کن.