اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قتل دختر جوان برای نرقصیدن (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
قتل دختر جوان برای نرقصیدن (عکس)

یک دختر دبیرستانی آمریکایی در پی خودداری از قبول دعوت یکی از هم شاگردی های پسر خود برای شرکت در یک مراسم رقص، به دست وی به قتل رسید.

مارن سانچز 16 ساله، دانش آموز دبیرستان جاناتان منطقه میل فورد شهر کانکتیکات آمریکا، ساعت 7:14 صبح پس از رد درخواست یکی از همشاگردی های پسر خود برای شرکت در مراسم رقص مدرسه، توسط وی کشته شد.

به گفته یکی از معلمان مدرسه که شاهد این حادثه بود، قاتل پس از دیدن سانچز در راه پله مدرسه از وی خواست همراه وی به جشن مدرسه برود و پس از رد این درخواست توسط مقتول، دستان خود را دور گردن وی حلقه کرد و با زور وی را به سمت پایین پلکان کشید و سپس چاقوی خود را در گردن سانچز فرو کرد.

دو نفر از معمان مدرسه فوری در محل حادثه حاضر شدند و قاتل را تا رسیدن نیروهای پلیس در دفتر ناظم مدرسه حبس کردند. تاکنون گزارش پلیس درباره انگیزه قاتل منتشر نشده است.

قتل دختر جوان برای نرقصیدن (عکس)

قتل دختر جوان برای نرقصیدن (عکس)

قتل دختر جوان برای نرقصیدن (عکس)

قتل دختر جوان برای نرقصیدن (عکس)