عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اقدام خود به ترک کردن سیگار

اقدام خود به ترک کردن سیگار
هستید، دیگر برای شما دشوار است که از آنها تقاضای سیگار کنید و یا پیش روی آنها اقدام به سیگار کشیدن نمایید. در واقع، از هرکس که می شناسید (سیگاری و غیر سیگاری) تقاضا کنید که با عدم تعارف سیگار به شما و نکشیدن سیگار در جایی که شما هستید، شما را در تصمیمتان مبنی برترک سیگار یاری نمایند این خیلی بد است.

این مطلب را مرتبا به دوستانتان یادآوری کنید، خصوصا در مواقع خطرناکی همچون: مهمانی ها، مراسم ها و جشن ها. بگذارید همه آنهایی که با شما سرو کار دارند، از عزم شما برای ترک سیگار آگاهی یابند. شاید شما باعث رنجش خاطر آنها شوید، ولی به هر حال ترک سیگار، ارزش این کار را دارد. 4- کارهای روزمره خود را تغییر دهید اعتیاد به سیگار می تواند به مواقع و زمانهای خاصی همچون صبح، به هنگام نوشیدن چای، و یا هر عمل دیگری، مرتبط باشد.

این مواقع و زمانها ، ماشه های سیگار کشیدن شما هستند، چرا که شما به سیگار کشیدن در چنین مواقعی عادت کرده اید میل دارید آنها را ادامه دهید. برای مبارزه با این مواقع، عادات خود را تغییر دهید. مثلا نوشیدنی مورد علاقه خود را عوض کنید، آدامسهایی با مزه های جدیدی که شما معمولا نمی خرید، استفاده کنید و خلاصه هرکاری کنید که عادات قبلی شما که با سیگار کشیدن همراه بودند، تکرار نشوند.