اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

احکام خرید کالای قسطی با قیمت بیشتر

مجموعه : دینی و مذهبی
احکام خرید کالای قسطی با قیمت بیشتر

برای بسیاری از افراد سوال می باشد خرید کالای قسطی با قیمت بیشتر چه حکمی دارد؟حکم خرید ماشین قسطی که فروشنده مبلغی سود روی آن می کشد چه می باشد؟ آیا ربا و حرام می باشد؟ اگر پولی از کسی بگیریم و ماشین نقدی بخریم و آن شخص سودی روی آن مبلغ بکشد چه حکمی دارد؟

 

احکام خرید کالای قسطی با قیمت بیشتر

 

خریدن و فروختن کالایى مثل اتومبیل بصورت نسیه ای به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى صحیح است ولی در مورد سؤال دوم ربای قرضی بوده که حرام می باشد. از نظر شرع اگر کالایى (مثل اتومبیل) را بطور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن بفروشند یا بخرند

 

(فروشنده از اول می گوید این کالا را به صورت نقدی این مبلغ و به صورت نسیه و یا اقساطی به این مبلغ بیشتر می فروشم و خریدار هم قبول می کند که به مبلغ بیشتر به صورت نسیه یا اقساطی بخرد) صحیح است و ربا نیست. حضرت آیت ا… خامنه ای در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرموده اند:

 

احکام خرید کالای قسطی با قیمت بیشتر

 

“خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‏ شود.”[1] اما این که پولی از کسی قرض کنند و با آن ماشین بخرند اما قرض دهنده شرط می کند که قرض گیرنده هنگام باز پرداخت علاوه بر اصل مبلغ قرض، مبلغ دیگری هم به عنوان سود بپردازد،

 

این قرض ربوی یا همان “ربای قرضی” است که حرام می باشد.معظم له در پاسخ به سؤالی در باره ماهیت ربای قرضی فرموده اند: “رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده بخاطر قرضى که مى‏ گیرد به قرض دهنده مى‏ دهد.”[2]