اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اخراج خانم مجری بخاطر خوشگلی بیش از حد (عکس)

اخراج خانم مجری بخاطر خوشگلی بیش از حد (عکس)

اخراج خانم مجری بخاطر خوشگلی بیش از حد (عکس)

 

به گزارش ایران ناز خوشگلی بیش از حد برای این خانم مجزی جوان دردسر ساز شد . این خانم مجری زیبا نمیدانست دلبریها و زیباییش کار دستش میدهد . ماجرا ازین قرار است که مجري زن يکي از شبکه هاي انگليس ادعا مي کند که بخاطر زيبايي بيش از حد از کار اخراج شده است

 

اما هولز دختر جواني است که براي تلويزيون UNIT TV در لندن کار مي کرد.اين دختر 24 ساله مي گويد بخاطر زيبايي اش از کار اخراج شده است!

 

اخراج خانم مجری بخاطر خوشگلی بیش از حد (عکس)

 

اما هولز مي گويد مديرش او را صدا کرده و از او پرسيده چرا در دنياي مد فعاليت نمي کند؟ و سپس او را براي خوردن يک نوشيدني دعوت کرده است اما ساعاتي بعد نامه اخراج خود را دريافت کرده است!

 

اخراج خانم مجری بخاطر خوشگلی بیش از حد (عکس)

 

اما هولز مي گويد هميشه در محل کار خود مرتب و آراسته بوده اما اين دليلي بر اينکه وي نسبت به کارش بي اهميت است نمي باشد. اين دختر گفت که اميدوار است به کارش بازگردد.

 

اخراج خانم مجری بخاطر خوشگلی بیش از حد (عکس)