وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ارتباط برقرار کردن با چه نوع همسری سخت است؟!

ارتباط برقرار کردن با چه نوع همسری سخت است؟!

ویژگی های افرادی که ارتباط برقرار کردن با آنها بسیار سخت است

 

بودن در یک رابطه می تواند چالش برانگیز باشد به خصوص زمانی که برخی افراد با رفتارهایشان محیطی ناسالم و ناراحت کننده ایجاد می کنند و ارتباط برقرار کردن را سخت می کنند.

 

اگر فردی این 7 کار را انجام می دهد، ارتباط برقرار کردن با آنها بسیار سخت است، تا انتها با گروه روانشناسی و زندگی بهتر ایران ناز همراه باشید.

 

1. به شما بی اعتنایی می کند

 

به شما بی اعتنایی می کند ، ارتباط برقرار کردن با چه نوع همسری سخت است؟!

 

اگر فردی از برقراری ارتباط اجتناب می کند، نگرانی های شما را نادیده می گیرد، اطلاعات مهم را پنهان می کند می تواند به سوء تفاهم و فاصله عاطفی منجر شود.

 

2. انتقاد مداوم

 

انتقاد مداوم

ارتباط برقرار کردن با این افراد سخت است

 

بازخورد سازنده بخشی از هر رابطه است اما هیچ کس از انتقاد مداوم استقبال نمی کند.

 

اگر شریک زندگی تان همیشه شما را تحقیر کند، عزت نفس شما را پایین می آورد. بنابراین رابطه سالم مستلزم احترام و حمایت متقابل است.

 

3. کنترل کردن

 

کنترل کردن ، ارتباط برقرار کردن با چه نوع همسری سخت است؟!

 

روابط سالم براساس استقلال و اعتماد رشد می کند.

 

اگر شریک زندگی تان به دنبال کنترل اعمال، تصمیمات و تعاملات شما با دیگران است این یک هشدار است.

 

4. عدم همدلی

 

عدم همدلی

ارتباط برقرار کردن با همسر

 

همدلی برای درک و حمایت از یکدیگر بسیار مهم است.

 

اگر شریک زندگی تان به طور مداوم کمبود همدلی از خودش نشان می دهد و احساسات شما را نادیده می گیرد می تواند منجر به انزوا و غفلت عاطفی شود.

 

5. خیانت

 

خیانت ، خیانت به همسر ، ارتباط برقرار کردن با چه نوع همسری سخت است؟!

 

اعتماد، سنگ بنای یک رابطه قوی است. خیانت این اعتماد را زیر پا می گذارد و می تواند باعث درد عاطفی می شود.

 

اگر شریک زندگی تان درگیر روابط خارج از ازدواج باشد پایه و اساس ازدواجتان را به خطر می اندارد.

 

6. امتناع از سازش

 

امتناع از سازش

 

روابط سالم نیاز به سازش و همکاری دارد.

 

اگر شریک زندگی شما در زندگی اصرار دارد که همه چیز را مطابق میل خود داشته باشد یا نیازهای شما را نادیده می گیرد باعث عدم تعادل قدرت می شود.

 

7. هر نوع سوء استفاده ای

 

هر نوع سوء استفاده ای ، ارتباط برقرار کردن با چه نوع همسری سخت است؟!

 

هر شکلی از سوء استفاده چه احساسی، چه کلامی یا فیزیکی مخرب است.

 

اگر شریک زندگی تان رفتارهای توهین آمیز از خودش نشان می دهد مهم است که ایمنی خود را در اولویت قرار دهید و به دنبال حمایت باشید.