ازدواج جنجالی زن 54 ساله با پسر 14 ساله بجای طلبش

ازدواج جنجالی زن 54 ساله با پسر 14 ساله بجای طلبش

ازدواج جنجالی زن 54 ساله با پسر 14 ساله بجای طلبش

 

زن میانسالی که به جای طلبش از مستاجر خود ، تقاضای عجیبی کرد سوژه رسانه ها شده است . به گزارش ایران ناز این زن 54 ساله که به تنهایی زندگی میکرد برای ارضای خواسته های شهوانی اش ، به جای پولی که طلب داشت ، به مستاجرش دگفتا باید یا پول طلب را سریعتر به او بدهند یا پسرشان  او را به عقد خود دربیاورد و شوهرش شود و با او همخوابگی کند!

 

بدین صورت به گزارش ایران ناز زن 54 ساله ای که از مستاجر خود طلب کار بود, با پسر 14 ساله آنها ازدواج کرد!

 

زنی ۵۴ ساله مصری به جای بدهی سنگینی که از یک خانواده طلب داشت اقدام عجیبی انجام داد، که جنجال فراوانی به همراه داشته است.

 

خانواده این پسر زیر بار بدهی های سنگین بودند که ناگهان رفتار صاحب خانه با آنها تغییر کرد و از آنها خواست تمام بدهی ها و کرایه خانه را پرداخت کنند.

 

آنها در عرض دو ماه، ۴۰ هزار جنیه مصری به صاحب خانه که یک زن ۵۴ ساله بود، بدهکار شدند. این زن ۵۴ ساله یک راه حل جادویی برای این مشکل پیدا کرد که اگر خانواده پسر با آن موافقت کنند، تمام بدهی ها از عهده آنان ساقط می شد.

 

این راه حل، ازدواج با پسر ۱۴ ساله آنها بود! بالاخره صاحب خانه با کودک ۱۴ ساله ازدواج کرد؛ اما به زودی اختلافات میان این زن و شوهر بالا گرفت.

 

همسر ۵۴ ساله همانند زنی که با شوهرش اختلاف پیدا می کرد، نبود؛ بلکه به مادری تبدیل شد که کودک خود را اذیت می کرد.

 

خانواده پسر علیه این زن شکایت کردند. زن نیز در شکایتی خانواده همسرش را به تعدی و حمله به وی متهم کرد.دادستان اکنون مسئولیت تحقیق در این پرونده را به عهده گرفته است.