اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

مجموعه : دینی و مذهبی
اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

امـام عسکـری گردیده مسموم

به شهر سامره جان داده مظلوم

به عالم شرح مظلومیت او

زعمر کوتهش گردیده معلوم

ببار ای اشک امشب درعـزایش

که رفت از این جهان با قلب مغموم

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی

دادنـد تــو را زهـر در ایـام جـوانی

جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی

شد کار محبـان زغمت مرثیه‌خـوانی

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

ای در جگـر شیعه شررهای غم تو

ای ارث تـو از مادر تو عمر کم تو

با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو

خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو

شهادت امام عسگری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

در عزای امام عسکری آید زنای اهل دل

صد فغان همراه با شور و نوا یابن الحسن

آب شد شمع وجودش زآتش زهر ستم

خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یابن الحسن

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

امام عسکرى از دارفانى دیده بسته

گرد ماتم بر رخ امام مهدى نشسته

گشته سامرا دوباره وداى غم

بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

مثل اجدات شدی مسموم از زهر جفا

شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی

شهر سر من را در ماتمت شد کربلا

مهدیت پوشیده بر تن جامه ی نیلوفری

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

ای سراپا روح قرآن ای وجودت جان پاک

آخر از زهر جفا گردیده قلبت چاک چاک

پیکر نورانیت شد در جوانی زیر خاک

ای جمالت مصطفایی ای جلالت حیدری

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

ای که در سن جوانی مثل گل پرپر شدی

کشته ی راه خدا و دین پیغمبر شدی

با وجود شیعیان بی یاور و بی یاور شدی

بر سرت آمد بلاها با تمام سروری

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

شهادت امام حسن عسکری (ع)

دیده گریان نشود روز جزا در محشر

هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود

شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

آمده بالین بابا گوهرِ درّدانه‌ای

بر سر و سینه زند در کنج غربت خانه‌ای

سوخته بال و پرش از غم ولیکن ناتوان

دور شمعِ عسکری پر می‌زند پروانه‌ای

شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

مى زند آتش به قلبم سوز داغ عسکرى

گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکرى

شد به سن کودکى فرزند دلبندش یتیم

گشت دُرّ اشک مهدى چلچراغ عسکرى

شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش

پسری اشک فشان است به حال پدرش

پدری جام شهادت به لبش بوسه زده

پسری سوخته از داغ مصیبت جگرش

شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

شهادت امام حسن عسکری (ع)

اى پاره قلب نبى و زاده زهرا

از آتش زهر ستم و کین جگرت سوخت

از داغ جهان سوزِ تو در دشت محبّت

چون لاله سوزان دل مهدى پسرت سوخت

شهادت امام عسکری(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

شهادت امام حسن عسکری (ع)

در جوانی رفت از دنیا امام عسکری

شد کویر دل از این غم شعله زا یابن الحسن

این مصیبت را زسوز سینه و با اشک و آه

تسلیت گوئیم امشب بر شما یابن الحسن

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن

جان به قربان تو ای صاحب عزا یابن الحسن

امام عسکری مسموم شد از زهر بیداد و ستم

کز غمش سوزد دل اهل ولا یا بن الحسن

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

شهادت امام حسن عسکری (ع)

کسب درآمد با سرمایه کم در خانه

تخته نرد خاتم، بهترین انتخاب برای هدیه

اى نخل ریاض علوى برگ و برت سوخت

از آتش بیداد ز پا تا به سرت سوخت

اى یازدهم اختر پر نور ولایت

خورشید ز هجر رخ همچون قمرت سوخت

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

در دل صحراى غم ها و به دشت سرخ عشق

لاله سان شد قلب ما خونین ز داغ عسکرى

بس که اندوه فراوان دید از جور خسان

شد لبالب از مى غم ها ایاغ عسکرى

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری

 

وای از نگاه آقامون با اون چشای خسته

تو سامرا به ضریحِ بی گنبد و گلدسته

ما هم از این غربت و غم آقا به سوز و سازیم

برا بقیع و سامرا یه روز حرم می‌سازیم

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

 

 

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن عسگری