وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی

 

 تقدیم به همه کسایی که یک روز فکر می کردن عشقشان همه کس آنهاست!

  بی کسی ،

سخت نیست
دردناک است
از بی کسی حرف هایت را به خودت بزنی


اس ام اس عاشقانه بی کسی

سکوت و صبوری ام را
به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ،
دلم به چیزهایی پای بند است
که تو یادت نمی آید..

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی


اس ام اس عاشقانه بی کسی

فریبم داد و با من حقه ها کرد
خودش را در نگاه من خدا کرد
همین که در دلم یکتاترین شد
مرا با بی کسی هایم رها کرد

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی


اس ام اس عاشقانه بی کسی

بی کسی هامو جشن میگیرم
شب ب شب با ی سایه رو دیوار
پا ب زنجیر ماسک اکسیژن
لب ب لب با ی عالمه سیگار


اس ام اس عاشقانه بی کسی

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم
نه از رفتن کسی دلگیر
بی کسی هم عالمی دارد.

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی


اس ام اس عاشقانه بی کسی

دلت که گرفت
جار نزن
فریاد نزن !
دلت که گرفت
برو گوشه ای دنج بنشین
زانوهایت را در اغوش بکشد
تا دلت بداند بی کس نیست!
خودت ، خودت را دوست داشته باش!.
به اندازه تمام بی کسی هایت


اس ام اس عاشقانه بی کسی

بی کسم ای کس ک چو من بی کسی
بی کس و کاری ک ز دل ها بسی
بس ک بدادم نرسیده کسی
امده ام تا تو ب دادم رسی

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی


اس ام اس عاشقانه بی کسی

محبت به نامرد ، کردم بسی
محبت نشاید به هر نا کسی
تهی دستی و بی کسی درد نیست
که دردی چو دیدار نامرد نیست


اس ام اس عاشقانه بی کسی

در به در کوچه های بی کسی ام
صبور
ارام
و کمی سخت

اس ام اس شکست عشقی و بی کسی

بی کس ترین آدم کسی است که کسی را ندارد تا بر بی کسی اش اشک بریزد


اس ام اس بی کسی

یه روزی میبینی تو هم بی کسی
به حال پریشون من میرسی
یه روزی میبینی همش بی دلیل
برای یکی خیلی دلواپسی…!

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …

بی “تو” شهر پر است از آیه های تنهایی …

امروز آیینه حزن چهره ام را تاب نیاورد ، شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی !

 

 

مطالب مرتبط:

 

زیباترین متن های با مضمون تنهایی و بی کسی آذر 94

 

اس ام اس عاشقانه بی کسی