وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

کپه مرگ چیست؟
بستری که شب هنگام خواب. خبری از شب بخیر عزیزم و بوس نیست. پس بسلامتی ما مجردا که امشبم باید کپه مرگمونو بزاریم

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

قبض موبایلمو برای بابام فرستادم اخرشم نوشتم بوس
بابام بهم اس ام اس داد اون بوسو پاک کن قبضتو بفرست واسه اون پدر سوخته ای که باهاش حرف زدی
.

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

توی زندگیم زخمهایی هست که
تو باید بوس کنی تا خوب بشن
حرف هایی هست که
تو باید بزنی تا آروم بشم

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

رفیقم بزور گردنمو بوس کرده. میگم چرا ین جوری میکنی میگه اخه جای شمشیر امام زمانه تبرکه

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

لپتو بیار جلو
۱
۲
۳
۴
۵
.
.
تا ۱۰۰ هم بشماری از بوس خبری نیست

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

اگه امشب خیس شدی نترس، جیش نکردی
من برات یه دریا بوس فرستادم
.

.

.

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

کم با دل بینوای من بازی کن کم عشوه گری و ناز و طنازی کن! تحریم مکن مرا ز بوس لب‌ها بر خیز و به بوسه‌ای غنی سازی کن

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم
کنار بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

جمبل مخف چیست؟ جیش مسواک بوس لالااااا شبخیر کوچولو

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
خال لب تورا دیدم و از بوس بیزار شدم

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

خدایا نه شانس میدی
نه پول میدی
حداقل یه بوس بده

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

میخوام بیام کنار تو
تایه کمی لوست کنم
اگه کسی اونجا نبود
یواشکی بوست کنم

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

یه چیز میگم بگو باشه یه بوس میدی دلم واشه؟

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

بهترین چیزهای زندگی رایگان هستند
خاطرات خوش
دوستان خوب
خانواده
آغوش
خواب
عشق
لبخند
خنده
بوس

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

غضنفر سرش رو می کنه داخل حجرالاسود بوس کنه، سرش گیر می کنه میگه غلط کردم دیگه گناه نمی کنم، خدایا منو نخور

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

بعضیا قرار بود:
یه بوس کوچیک باشن
قضیه بالا گرفت به دنیا اومدن

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

منتظره معجزه ایی از لبانت هستم
نترس بوس نمیخواهم
فقط حرف بزن

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

عزیزانی که اس ام اس ندارند
بوس هم پذیرفته میشود
آدرس اینترنتی ما :دبیلیو دبلیو داد، داد
نداد به زور میگیریم

اس ام اس عاشقانه بوسه داغ

شعبده نیست

اصلن دست من نیست
چال که می افتد گونه ات
بوسه خودش بروز می کند

مطالب مرتبط:

اس ام اس عاشقانه بوسه

اس ام اس عاشقانه با موضوع زیبای بوسه