اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اس ام اس جدید فلسفی فاز سنگین

اس ام اس جدید فلسفی فاز سنگین

اس ام اس جدید فلسفی فاز سنگین

 

آدم ها همه چیز را همینجور آماده از دکان ها میخرند اما چون دکانی نیست که دوست معـامله کند آدم ها مانده اند بی دوست .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدایی

اگر شب هنگام کسی را در حـال گناه دیدی ، فردا به آن چشم نگاهش نکن !
شاید سحرگاه “توبه” کرده باشد و تو ندانی .
°
°
°
°
°

سیاهی قلبها از زیادی گناهان است و زیادی گناهان از فراموشی مرگ و فراموشی مرگ از زیادی آرزوها و زیادی آرزوها از دوست داشتن دنیا و دوسـت داشتن دنیا در راس همه خطاهاست .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین 

این غرور است ک بهترین فرشته خدا را دشمن خدا کرد .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدید

اگر به خصلت های نیڪ دیگران ادای احترام نکنیـم نشانه قطعی از بیماری شخصیت ماست !
اگر به خصلت های نیک دیگران ادای احترام کنیم نشانه قطعی از سلامت نفس ماست .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین

به چشمی اعـتماد کن که به جای صورت به سیرت تو مینگرد !
به دلی دل بسپار ڪه بسیار جای خالی برایت داشته باشد
و دَستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد .
°
°
°
°
°

درسـته ڪه جای کشتی ها کنار بندرگاه امن تره !
ولی کشتی ها رو برای این کار نساخته اند .

بَرای نابـود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را بسوزانید ؛ !
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند .
°
°
°
°
°

ما ادما هَمیشه صداهای بلند میشنویم !
پرنگ ها رو میبینیم و کارهای سخت دوست داریم
غافل از اینڪه خوب ها !
اسون میان
بیرنگ میمونن
و بیصدا میرن .
°
°
°
°
°
آنچـه را دل قادر به حذف کردنش نیست،
ذهن مرتب به یادش می آورد .

°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدید

مشتاقم بدانم اگر رسوم اجتماعی اجازه میداد چیزی پنهان نماند چه گفت و گو هایی پدید می آمد .

 

 

مطالب مرتبط:

 

اس ام اس و جملات فلسفی زیبا

 

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا