اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اعتراض شجاعانه امیر آقایی به شهردار ارومیه (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
اعتراض شجاعانه امیر آقایی به شهردار ارومیه (عکس)

اعتراض شجاعانه امیر آقایی به شهردار ارومیه (عکس)

 

شهردار ارومیه در اقدامی غیر منطقی خانه زنی سالمند و فرزندان معلولش را در آستانه ی سالِ نو تخریب كرد. امیر آقایی با انتشار عکسی در اینستاگرام خود به شهردار گفت ما منتظر پاسخ درست ومحکمه پسند خواهیم بود.

 

ما كمپین جمع آوری كمك نمی سازیم

 

تخریب خانه یک زن معلول در ارومیه که دارای دو فرزند با مشکل سندرم داون است , به بهانه ساخت و ساز غیر مجاز , واکنشهای بسیاری را برانگیخت . هنرمندان و مردم کشورمان به این اقدام شهرداری ارومیه بشدت واکنش نشان دادند  . امیر آقایی در اینستاگرام خود با انتشار عکسی چنین نوشت:

 

اعتراض شجاعانه امیر آقایی به شهردار ارومیه (عکس)

 

شهردار ارومیه در اقدامی غیر منطقی خانه زنی سالمند و فرزندان معلولش را در آستانه ی سالِ نو تخریب كرد!! آفرین بر قانونمداری ات جناب آقايِ حضرت پور! تو واقعا با همه ی متخلفین اینگونه ای یا چون این پیرزن بی كَس و كار بود زورت را نشانش دادی؟ باورت شده گویا آن میزی كه چند صباحی به امانت پشتش نشسته ای. گیریم كه اصلا خانه ی این پیرزن غیر قانونی ساخته شده بود، تو چه كردی برايِ آنها؟ خانه ساختی؟ تحت حمایت قرار دادی؟؟ كمكشان كردی تا جایی اسكان بیابند و بعد سقفشان را خراب كنی؟

 

اعتراض شجاعانه امیر آقایی به شهردار ارومیه (عکس)

 

حتی یكبار از ایادی ات پرسیدی كه وقتی دست و پايِ پیرزن را گرفته بودند، آن ها را به كدام دین و به كدام پیامبر سوگند داده تا سقفشان در آستانه ی سال نو بر سر فرزندان معلولش خراب نكنند؟ چگونه میخواهی سال را نو كنی و آسوده در كنار خانواده ات باشی، وقتی خانواده ای را بی سقف كرده ای؟ من و همشهریانم كمپین جمع آوری كمك نمی سازیم چون موظفی خانه ای برایشان فراهم كنی، ما منتظر پاسخی درست و محكمه پسند خواهیم بود.

 

اعتراض شجاعانه امیر آقایی به شهردار ارومیه (عکس)