اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (عکس)

اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (عکس)

اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (عکس)

 

اعتیاد انواع گوناگون دارد اما این زن اعتیادش بسیار عجیب و غیر قابل باور است اما اسنودن 36ساله انگلیسی درهفته 14 اسفنج می‌خورد! او 10سال پیش بعد از آبسه یکی از دندان‌هایش نسبت به آن اعتیاد پیدا کرده است. پزشکان نسبت به مشکلات معدوی واحتمال مرگ ناگهانی هشدار داده‌اند.

 

اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (عکس)

 

اعتیاد بسیار عجیب این زن به خوردن اسفنج (عکس)