وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

افشاگری مادر ازپشت پرده شکنجه دختر بچه مرندی توسط پدرش

افشاگری مادر ازپشت پرده شکنجه دختر بچه مرندی توسط پدرش

افشاگری مادر ازپشت پرده شکنجه دختر بچه مرندی توسط پدرش

 

به گزارش ایران ناز انتشار فیلمهایی دلخراش از شکنجه دختربچه 3 ساله توسط پدرش در فضای مجازی باعث واکنش شدید مردم شد ! این کودک سه ساله مرندی توسط پدرش به شدت مورد ضر و شتم و شکنجه قرار گرفت.مادر این کودک میگوید پس از اینکه همسرش فیلم شکنجه دخترشان را به او فرستاده است وی علیرغم مراجعه به پلیس برای نجات فرزندش پاسخ مناسبی از آنان  دریافت نکرد و به او گفته بودند بالاخره پدر بچه است !

 

مادر نازنین زهرا پشت پرده ربودن دخترش توسط پدر وی را تشریح کرد. انتشار فیلم های شکنجه وحشیانه دختربچه سه ساله ای به نام نازنین زهرا توسط پدرش در فضای مجازی احساسات عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

 

فیلم های ضبط شده توسط پدر بی رحم حکایت از آن داشت که او برای مجاب کردن مادر نازنین زهرا دست به این کار زده است.

 

افشاگری مادر ازپشت پرده شکنجه دختر بچه مرندی توسط پدرش

 

مادر نازنین زهرا در تشریح ماجرای آزار دخترش گفت: من یک سال است که از همسرم جدا شده ام و حضانت دخترم نیز به من سپرده شده بود، هنگام جدایی با همسر سابقم توافق کرده بودم که هر وقت من اجازه بدهم می تواند نازنین زهرا را ببیند. وی ادامه داد: در این مدت همسرسابقم به شیوه های گوناگون مرا تهدید می کرد که باید به زندگی من بازگردی و هرکاری که من می گویم انجام دهی اما من به حرف های او توجهی نمی کردم تا این که جمعه هفته پیش هنگامی که من در خانه نبودم به خانه مادرم رفت،مادرم نیز در را باز کرد، در همین هنگام نازنین زهرا جلوی در آمد و پدرش او را دزدید و فرار کرد.

 

مادرم ماجرا را با من در میان گذاشت، پس از ساعتی دیدم که همسر سابقم فیلم شکنجه نازنین زهرا را برای من ارسال کرده است، به شدت عصبی شده بودم و این فیلم ها را به همسایه ها و هر کسی که می شناختم نشان دادم و فرستادم، در ادامه ساعت 2 بامداد به کلانتری 13 مرند رفتم و موضوع را با پلیس در میان گذاشتم و فیلم های شکنجه دخترم را به آن ها نشان دادم اما آن ها به من گفتندکه هر چه باشد او پدرش است و هیچ اقدامی برای پیدا کردن بچه انجام ندادند!

 

افشاگری مادر ازپشت پرده شکنجه دختر بچه مرندی توسط پدرش

 

وی گفت: پس از آن که به خانه بازگشتم دیگر نتوانستم تحمل کنم و دست به خودکشی زدم، در ادامه مرا به بیمارستان تبریز منتقل کردند و دو روز در آن جا بستری بودم، زمانی که به هوش آمدم دیدم که فیلم های شکنجه دخترم در شبکه های اجتماعی پخش شده و قوه قضائیه پیگیر ماجرا شده است. وی ادامه داد: پس از گذشت شش روز پلیس نازنین زهرا را در یکی از روستاهای مرند پیدا کرد اما پدرش اکنون فراری است. پس از این ماجرا همسر سابقم تهدید کرد که مادرم را با قمه خواهد زد. نازنین زهرا نیز اکنون به دلیل نداشتن امنیت جانی در بهزیستی است.

 

افشاگری مادر ازپشت پرده شکنجه دختر بچه مرندی توسط پدرش

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره