وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

 

به گزارش ایران ناز امیر حسین مقصود لو با نام هنری امیر تتلو کتاب زندگینامه خود را در سه فصل نوشت و منتشر کرد !

 

کتاب زندگینامه امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو، خواننده ایرانی انتشار یافت.

 

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

 

 وی از چهره‌های خبرساز در شبکه‌های اجتماعی در ایران است که با رفتارهایش باعث مجادلات فراوانی شده است. امیر حسین مقصودلو با نام هنری امیر تتلو خواننده ایرانی است که در سبک‌های مختلفی فعالیت می‌کند، او با تعداد بسیار زیادی فالوئر از چهره‌های پرمخاطب اینستاگرام بود.

 

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

 

بر اساس عکس منتشر شده مطالبی کتاب شامل سه فصل است و شامل زندگینامه ،آهنگ های امیر تتلو و مصاحبه هایش است .

 

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

 

این خبر در بین کاربران توئیتری بازتاب داشت که برخی از این واکنش‌ها را مرور می‌کنیم.

 

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

 

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )

 

امیر تتلو کتاب نوشت و منتشر کرد ( عکس )