وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

انتقام عجیب یک دختر از دوست پسر خیانتکارش ( تصاویر )

انتقام عجیب یک دختر از دوست پسر خیانتکارش ( تصاویر )

انتقام عجیب یک دختر از دوست پسر خیانتکارش ( تصاویر )

 

خیانت این پسر و اشکهای دوست دخترش , یک پیامد عجیب را برای او به همراه داشت . دوست دختر شکست عشقی خورده ی این پسر دست به انتقامی عجیب زد .این دختر چینی “ژائو” نام دارد و اهل چین است‌. او از طریق پیک مقادیر زیادی پیاز را به آدرس خانه دوست سابق‌اش فرستاده تا از او انتقام گیرد.

 

دختری چینی برای انتقام از دوست سابق‌اش که به او خیانت کرده بود برایش یک تن پیاز فرستاد تا اشک چشمان او را درآورد تا شاید انتقامی باشد برای اشک‌هایی که خود او پس از فهمیدن خیانت وی ریخته بود!

 

انتقام عجیب یک دختر از دوست پسر خیانتکارش ( تصاویر )

 

این دختر چینی “ژائو” نام دارد و اهل چین است‌. او از طریق پیک مقادیر زیادی پیاز را به آدرس خانه دوست سابق‌اش فرستاده تا از او انتقام گیرد.

 

او همراه با بسته‌های پیاز در نامه‌ای که فرستاده نوشته است: “من سه روز اشک ریختم اکنون نوبت توست”.

 

انتقام عجیب یک دختر از دوست پسر خیانتکارش ( تصاویر )

 

دوست سابق او گفته بسیار اندوهگین شده و تحت تاثیر قرار گرفته است. این اتفاق روز شنبه در شاندونگ در شرق چین رخ داده است.

 

انتقام عجیب یک دختر از دوست پسر خیانتکارش ( تصاویر )

 

انتقام عجیب یک دختر از دوست پسر خیانتکارش ( تصاویر )