وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

با انجام این مراحل، عشقتان با شما ازدواج خواهد کرد

با انجام این مراحل، عشقتان با شما ازدواج خواهد کرد

با انجام این مراحل ساده، عشقتان با شما ازدواج خواهد کرد

 

مسیر ازدواج گاهی مستلزم تغییراتی است تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف واقعا ارزش قائل هستند و برای یک تعهد مادام العمر به یکدیگر آمادگی دارند یا خیر.

 

با انجام این مراحل ساده، عشقتان با شما ازدواج خواهد کرد

 

در اینجا 4 راهکار وجود دارد که به درک عمیق تر در رابطه شما کمک می کند و منجر به ازدواجتان می گردد.

 

1. از رابطه جنسی خودداری کنید

 

از رابطه جنسی خودداری کنید

 

صمیمیت بخش مهمی از هر رابطه عاشقانه است اما نقش آن می تواند پیچیده باشد.

 

درمورد در دسترس بودن در رابطه تجدید نظر کنید. زیرا اگر خیلی راحت همه چیز برای فرد مقابل فراهم باشد شاید دیگر نیازی به ارتقای رابطه نداشته باشد.

 

البته این به معنی خودداری از محبت کردن به او نیست بلکه به این معناست که هر دو طرف برای این بخش از رابطه به یک اندازه ارزش قائل هستند و به آن احترام می گذارند.

 

2. وظایف همسری را انجام ندهید

 

وظایف همسری را انجام ندهید ، با انجام این مراحل، عشقتان با شما ازدواج خواهد کرد

 

اگر درحال انجام نقش همسر در رابطه تان هستید وقت آن است که دیگر این کارتان را متوقف کنید.

 

به این معنی که در کارها هر دو طرف به طور مساوی مشارکت داشته باشید.

 

ابراز احساسات و تعیین انتظارات واضح درمورد مسئولیت های مشترک به شخص مقابل کمک می کند تا تلاش هایی که هر دو برای حفظ رابطه مشترک خود انجام می دهید را تشخیص دهد و از آنها قدردانی کند.

 

3. وقت بیشتری را با دوستان و خانواده خود بگذرانید

 

وقت بیشتری را با دوستان و خانواده خود بگذرانید

 

گذراندن هر لحظه با یکدیگر باعث یکنواخت شدن برای همدیگر می شود.

 

بنابراین با دنبال کردن سرگرمی های خود، گذراندن وقت با دوستان یا صرفا لذت بردن از زمان تنهایی می تواند فردیت را در رابطه حفظ کند.

 

با انجام این کار زمانی که با هم می گذرانید ارزشمندتر است نه معمولی و تکراری.

 

به طرف مقابلتان اجازه دهید دلش برای شما تنگ شود. همین موضوع باعث هیجان در رابطه می شود.

 

4. زمان با هم بودنتان به اندازه و متعادل باشد

 

زمان با هم بودنتان به اندازه و متعادل باشد ، با انجام این مراحل، عشقتان با شما ازدواج خواهد کرد

 

اگر زمان زیادی را با هم می گذرانید بدانید که این با هم بودن های زیاد بر رابطه شما تاثیر می گذارد.

 

زمان کمتری را با هم سپری کردن به معنی ترک کردن و یا قطع ارتباط شما نیست اما درعوض می تواند اطمینان حاصل کند که درمورد زمانی که قرار است با هم زندگی کنید و آینده را بسازید هدفمندتر عمل می کنید.

 

این کار باعث می شود برای زندگی آینده اشتیاق داشته باشید و بیشتر متعهد شوید.

 

این استراتژی ها درمورد ایجاد احترام متقابل، رضایت و تعهد در رابطه هستند. ارتباطات باز و اهداف مشترک در ایجاد هر رابطه ای بسیار مهم هستند.

 

مهم است که به این مراحل به عنوان بخشی از گفتگوی گسترده تر با شریک زندگی خود درمورد نیازها، انتظارات و آینده مشترک خود نزدیک شوید.

 

هدف این است که پیوند و رابطه خود را تقویت کنید و اطمینان حاصل کنید که هر دو شریک احساس ارزشمندی و آمادگی برای تعهد را دارند.