وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ (روانشناسی)

اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ (روانشناسی)

اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟

 

تصاویر برای روانشناسان یک راه تشخیص شخصیت و ناخودآگاه است. اما بستگی دارد در نگاه اول در تصاویر چه می بینید.

 

در نگاه اول در این عکس چه چیزی می بینید؟

 

اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

1. اگر یک دختربچه می بینید

اگر در نگاه اول در عکس بالا یک دختر بچه می بینید از نظر روانشناسی احتمالا در کودکی ترس هایی داشتید که سرکوب شده اند. ذهن کودکان تحت تاثیر رویدادهای متفاوتی قرار می گیرد مثل ترس، اعتیاد و… .

 

دختر بچه ، اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

ارتباط شما با مادرتان در رشد هیجانی تان بسیار اهمیت دارد. اگر مجبور بودید ساعات زیادی را دور از مادرتان به سر ببرید یا محبت کافی ندیدید، ممکن است ترسهای ناخودآگاه را تجربه کنید که این مورد در تصمیم گیری و مسئولیت پذیری تاثیر زیادی دارد.

 

این اتفاق حتی به دوران بارداری، زایمان و قبل از بارداری هم مربوط می شود.

 

2. اگر یک پروانه می بینید

پروانه نماد مثبت اندیشی است. باوجود این ، پروانه یک معنی درونی دارد که یعنی از یک جای تاریک آمده. احتمالا ترس شما درمورد ازدست دادن فرصتهاست.

 

پروانه ، اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

همچنین شما احساس ناراحتی نسبت به تنهایی و طرد شدن را دارید.

 

3. اگر یک تمشک می بینید

تمشک در این تصویر در مرکز واقع شده است و بزرگتر از سایز واقعی تمشک است به این علت که نمایانگر قلب است.

 

تمشک ، اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

قلب هم سمبل عشق است.  اگر در نگاه اول تمشک دیدید به این معنی است که آنچه در جستجوی آن هستید در قلب شماست.

 

4. اگر عنکبوت دیدید – روانشناسی

یکی از رایج ترین ترس ها در میان افراد، ترس از عنکبوت است. مکانیزم بقا به ما کمک می کند تا نسبت به خطرات پیرامونمان هوشیار باشیم. بنابراین عنکبوت سمبل ترس از محیط است.

 

عنکبوت ، اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

دیدن عنکبوت در نگاه اول به این معنی است که در محیط احساس امنیت نمی کنید. همیشه جزئیات را چک می کنید و به دنبال چیز خطرناکی هستید که این مورد شما را از دیدن زیبایی های محیط اطراف و احساس شادی منع می کند.

 

5. اگر درخت می بینید

درخت یک نماد روانشناسی مهم است. درواقع درخت در تست های روانشناسی استفاده می شود تا روح و روان را ارزیابی کنند.

 

درخت ، اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

بنابراین درخت نماد ریشه هاست و معنی عمیق تری دارد. اگر درخت به شکل یک پل باشد به این معنی است که احتمالا یک تضاد درونی دارید که هنوز با خودتان حل نکرده اید.

 

6. اگر بچه خرس دیدید – روانشناسی

اکثر ما وقتی کودک بودیم دوست داشتیم خرس های عروسکی را بغل بگیریم و با آن احساس گرما و امنیت می کردیم. خرس دقیقا به جای یک دوست است که شما را درک می کند.

 

بچه خرس ، اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

بنابراین اگر در نگاه اول خرس دیدید به این معنی است که احتمالا در کودکی یک ضربه روحی دیدید مثلا یک موقعی ترسیده بودید ولی کسی که با آن احساس راحتی و امنیت کنید نبوده است.

 

7. اگر در تصویر شکل جمجمه دیدید

به این معنی است که در مواقع مهم، قدرت تصمیم گیری برایتان سخت است که این احتمالا به علت عزت نفس پایین است.

 

جمجمه ، اولین چیزی که در این عکس می بینید چیست؟ روانشناسی

 

عزت نفس پایینتان هم به این علت است که احتمالا در کودکی، پدر و مادرتان یا دوستان نزدیکتان از شما قدردانی نکرده بودند و احساس کردید که به اندازه کافی خوب نیستید.