اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

 

مرد جوانی را که به بز تبدیل شده است را در تصاویر می بینید. این مرد که از زندگی عادی خود خسته شده بود تصمیم گرفت تا در خانواده بزها و مثل آنها زندگی کند. توماس THWAITES یک طراح انگلیسی برای رهایی از زندگی شهری تصمیم گرفت که تبدیل به یک بز شود.

 

توماس قبل از انجام این کار شروع به مطالعه در مورد عادات و جنبه های فیزیکی و روانی زندگی بزها کرد و برای این کار حتی اندام های مصنوعی از بدن بز را برای خود ساخت.

 

بدین ترتیب 3 روز از زندگی خود را در کوه های آلپ سویس به سبک زندگی بز ها زندگی کرد. توماس میگوید هدفش از این کار دور بودن از گذشته و نگرانی های زندگی شهری است.

 

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس

این مرد خودش را تبدیل به بز کرده است + عکس