اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این پسر باوفاترین دوست دنیا لقب گرفت + عکس

این پسر باوفاترین دوست دنیا لقب گرفت + عکس

این پسر باوفاترین دوست دنیا لقب گرفت + عکس

دوستان صمیمی در این دنیای امروزی بسیار کم پیدا می شوند. در این مطلب شما با یکی از باوفاترین دوست دنیا آشنا خواهید شد.

 

در جهان بسیاری از افراد حاضر نیستند برای نزدیک ترین دوست خود کار مثبتی را انجام دهند. به گزارش ایران ناز به تازگی یک دوست مهربان لقب باوفاترین دوست دنیا را در شبکه های اجتماعی به خودش اختصاص داد.

 

۸۰ کیلومتر راه پیمود تا برای دوستش موز ببرد!! شما حاضرید برای دوست صمیمیتان چه کاری انجام دهید.

 

گاهی از جان و دل برای دوستانمان هر آنچه از دستمان بر بیاید انجام می دهیم. درست مثل جاستین وقتی دوستش پیام داد گرسنه است. به سویش شتافت…

این پسر باوفاترین دوست دنیا لقب گرفت + عکس

شروع ماجرا…

مارتین در استار باکس نشسته بود و در حال پیام دادن به دوست صمیمی اش بود که نوشت:

 

_ رفیق خیلی گرسنه ام، از خانه ات چیزی برای خوردن می آوری؟

_ لووول خیلی دوره

_۸۰ کیلومتر آنقدرها هم بد نیست!

_ باشه چه چیزی می خواهی؟

این پسر باوفاترین دوست دنیا لقب گرفت + عکس

جاستین پولی برای خرید خوراکی نداشت. پس موزی که در خانه مانده بود را برای دوستش برد. یکساعت بعد جاستین همراه با موز در مقابل مارتین ایستاده بود. دو هفته از آخرین باری که یکدیگر را دیده بودند می گذشت.

 

موز له شده چندان سیر کننده نبود.

این پسر باوفاترین دوست دنیا لقب گرفت + عکس

آنها شام دومی با هم نوش جان کردند.

این پسر باوفاترین دوست دنیا لقب گرفت + عکس

مارتین تصاویر گرفته شده از شب پر حادثه را در شبکه های اجتماعی نشر داد. به سرعت ۲۰ هزار پسند گرفت. اکثر غریب به اتفاق کاربران عکس العمل مثبتی نسبت به دوستی این دو نشان دادند.