وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بازداشت این خانم بخاطر رابطه جنسی با یک اسکلت!!

بازداشت این خانم بخاطر رابطه جنسی با یک اسکلت!!

بازداشت این خانم بخاطر رابطه جنسی با یک اسکلت!!

 

به گزارش گروه سرگرمی ایران ناز به نقل Posta ترکیه، پلیس سوئد یک زن را به جرم برقراری ارتباط نامشروع جنسی با اسکلت انسان بازداشت کرد.

 

بازداشت این خانم بخاطر رابطه جنسی با یک اسکلت!!

 

در خانه این خانم چند عدد اسکلت انسان پیدا شده است. ظاهرا این زن با اسکلت انسان رابطه جنسی برقرار می کرده است.

 

بازداشت این خانم بخاطر رابطه جنسی با یک اسکلت!!

 

تبلیغات گسترده روابط نامشروع به صورت گسترده به بهانه آزادی، موجب انحطاط جوامعه غربی از ارزش های انسانی شده است و بیماری های روانی-جنسی را در جامعه به شدت افزایش داده است.

 

بازداشت این خانم بخاطر رابطه جنسی با یک اسکلت!!

 

برداشتن قیود، عشق به مفهوم واقعی را در جامعه می میراند و جامعه را هرزه و بی بندوبار میکند. در این مورد هرچه عرضه بیشتر گردد، هوس و میل به تنوّع افزایش می یابد.

 

بازداشت این خانم بخاطر رابطه جنسی با یک اسکلت!!

 

تماشای صحنه های تحریک آمیز مانند: فیلم و عکس، خواندن داستان های تهیج کننده و برخوردهای آزاد و بی حدّ و مرز دختر و پسر، در لغزش و غوطه ور شدن جوانان در گرداب آلودگی، نقش دارد.