اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بدنیا آمدن این نوزاد از پیوند رحم یک زن مرده (عکس)

بدنیا آمدن این نوزاد از پیوند رحم یک زن مرده (عکس)

بدنیا آمدن این نوزاد از پیوند رحم یک زن مرده (عکس)

 

به گزارش ایران ناز برای اولین بار در جهان دختری در برازیل به دنیا آمد که در بطن مادرش رحم یک زن مرده پیوند شده بود. این موفقیت علمی به آن زنانی امید تازه می‌بخشد که تا کنون طفل به دنیا آورده نمی‌توانند.مجله علمی “The Lancet” به روز چهارشنبه برای اولین بار گزارش داد که این نوزاد دختر در پایان سال ۲۰۱۷ در شهر سائوپولو در برازیل به دنیا آمده است.

 

بدنیا آمدن این نوزاد از پیوند رحم یک زن مرده (عکس)

 

دانی ایجزنبرگ، داکتر شفاخانه آزمایشی دانشگاه سائوپاولو گفته است: «نتایج ما گزینه جدیدی را برای زنانی به اثبات می‌رساند که به علت مشکل رحم شان نمی‌توانند باردار شوند.» به قول این داکتر “شمار زنانی که حاضر اند رحم شان پس از مرگ شان برای پیوند استفاده گردد، به مراتب بلند تر از شمار آنهای است که در زندگی حاضر اند رحم خود را به زنان نابارور اعانه بدهند”.

 

تا کنون پیوند رحم از زنان زنده یازده بار موفقیت آمیز بوده است. در نتیجه چنین پیوندی برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ کودکی در سویدن به دنیا آمد. اما شمار زنانی که خود بارور نیستند و در لیست انتظار برای اعانه رحم زنان زنده قرار دارند، بسیار بلند است.

 

بدنیا آمدن این نوزاد از پیوند رحم یک زن مرده (عکس)

 

از همین خاطر پژوهشگران امکاناتی را جست و جو می‌کردند تا رحم زنان مرده را نیز بتوانند در بطن زنان نابارور پیوند دهند. همچو تلاش ها تا کنون در چندین کشور موفقیت بار نبوده است.

 

بالاخره در سپتمبر ۲۰۱۶ در برازیل، پس از یک عمل جراحی بیشتر از ده ساعته، رحم یک زن که به عمر ۴۵ سالگی مرده بود، در بطن یک زن ۳۲ ساله پیوند داده شد. این زن ۳۲ ساله از اثر یک بیماری بسیار نادر، اصلاً بدون زهدان یا رحم به دنیا آمده بود.در نتیجه پیوند رحم از یک زن زنده برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ کودکی در سویدن به دنیا آمد

 

چهار ماه پیش از این پیوند رحم، با شیوه “لقاح مصنوعی” یا “In-Vitro-Fertilisation” مختصر (IVF)، که در آزمایشگاه و خارج از بدن انسان صورت می‌گیرد، هشت تخمک با اسپرم بارور و منجمد ساخته شده بود. ایران ناز این تخمک های القاح شده هفت ماه پس از پیوند موفقانه، در رحم پیوند داده شده جاسازی شد. آن زن در پی آن باردار گردید.

 

طفلی که در رحم این زن بزرگ می‌شد، در هفته ۳۶ حاملگی در دسمبر ۲۰۱۷ با وزن ۲،۵ کیلوگرام با عمل سزارین از بطن مادر برداشته شد. در جریان عمل سزارین، رحم پیوند داده شده نیز از بطن این زن دوباره دور ساخته شد. سه روز پس از آن مادر و کودک توانستند شفاخانه را ترک بگویند.