وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

روشهای درمانی روز به روز عجيب تر ميشوند و جدیدا يک خانم دکتر براي درمان بيماران خود کاملا لخت و برهنه ميشود.

 

به گزارش سایت ایران ناز اين خانم دکتر زیبا که فوق العاده معروف شده  سارا وايت  نام دارد و از طريق ارتباط وب کم و البته بعد از پرداخت هزینه بصورت اينترنتي، جلو بيمارانش کاملا برهنه ميشود تا آنان را درمان کند.

 

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

خانم سارا با افتخار ميگويد بيش از 1200 مشتري دارد که انها راتحت نظر دارد واولين فردي است که بيشترين مريض مرد را دارد. خانم 28 ساله بر اين باور است که توانسته براي اولينبار در دنيا روش تازه دردرمان بيماران خود کشف نمايد.

 

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

وي مي افزايد تاکنون کسي از چنين روشي بهره نبرده و او نخستين شخصي است که قدم در اين گذاشته است. خانم دکتر 31 ساله با نشان دادن بدن خود از طريق وبکم سعي مي نمايد معتادان مريض رادرمان نمايد.

 

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

خانم سارا وايت که داراي مدرک دانشگاهي است سعي مي نمايد با نمايشهاي زننده خود ازطريق وبکم افراد مريض را درمان نمايد. وي ميافزايد تعداد زيادي از آقايان بامراجعه به سايت هاي مبتذل سعي دارند عطش جنسي خودرا برطرف نمايند.

 

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

من با نمايشهاي بدن خود سعي دردرمان آقايان معتادي دارم که در رابط? زناشویی خود دچارمشکل هستند.وي مي افزايد بسياري ازمريضان او احساس رضايت داشته و او را از طريق اينترنت دنبال مي نمايند.

 

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

سارا وايت روش درماني خودرا لخت تراپي مي نامد.وي مي‌گويد به همه ي افرادي که با او لوگين مي‌شوند اعتماد داشته ونهايت سعي خودرا مي نمايد از خطوط قرمز عبور ننمايد.

 

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

به خاطر غير اخلاقي بودن روش درماني او تاکنون موفق به اخذ گواهينامه دکتري در اين زمينه نشده است.به گزارش پارس ناز سارا مي افزايد هر چندکارش خلاف اخلاق است ولي 100 ها کاربر دوست دارند اعتياد جنسي خودرا با او درمان نمايند.

 

برهنه شدن خانم دکتر برای درمان بیمارانش! (عکس)

 

وي مي افزايد برعکس برخي بيماران که به خاطر خجالت از گفتن مشکلاتشان با دکتر خود طفره مي‌روند تعداد زيادي از بيماران رواني خيلي آسان با اوصحبت مي نمايند ومشکلاتشان را درميان مي گذارند.

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره