وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بهترین کشورها برای زندگی زنان و دختران

بهترین کشورها برای زندگی زنان و دختران

بهترین کشورها برای زندگی زنان و دختران

 

زنان در بعضی کشورها احساس تنهایی و ناامنی می کنند درحالیکه در برخی کشورهای دیگر آزادانه می توانند زندگی کنند.

 

به همین خاطر ما در این مقاله از سایت گردشگری ایران ناز 5 مکان و کشور امن برای زنان را به شما عزیزان همیشه همراه معرفی خواهیم کرد.

 

1. نروژ

 

نروژ ، بهترین کشورها برای زندگی زنان و دختران

 

نروژ یکی از بهترین کشورها برای زندگی کردن زنان است و در آنجا 100% مشارکت مالی برای زنان وجود دارد.

 

45.6% صندلی های مجلس آنجا از آنِ زنان است. هیچ خشونت و تبعیضی علیه زنان وجود ندارد.

 

زنان عمدتا احساس امنیت می کنند و فقط 4% خشونت از طرف شریک زندگی زنان وجود دارد.

 

2. فنلاند

 

فنلاند

بهترین کشورها برای زندگی زنان

 

فنلاند رتبه دوم را بعد از نروژ برای زنان می گیرد. آنجا 96 الی 100% مشارکت مالی برای زنان وجود دارد.

 

ناگفته نماند که 46% صندلی های مجلس آنجا به زنان اختصاص دارد و فقط 1% تبعیض بین آنها وجود دارد.

 

هیچ خشونتی علیه زنان وجود ندارد و زنان در آنجا احساس امنیت می کنند. خشونت شریک جنسی یا شریک زندگی زنان هم فقط 8% است.

 

3. ایسلند

 

ایسلند ، بهترین کشورها برای زندگی زنان و دختران

 

میزان اشتغال زنان در ایسلند 64.2% است و همین موضوع باعث شده آنجا به یکی از بهترین مکان ها برای کار کردن زنان تبدیل شود.

 

هیچ قانون تبعیض آمیزی علیه زنان وجود ندارد و 39% صندلی های مجلس آنجا به زنان اختصاص یافته است.

 

هیچ جرم و خشونتی علیه زنان در آنجا وجود ندارد و فقط خشونت شریک جنسی زنان در ایسلند 3% است.

 

4. دانمارک

 

دانمارک

بهترین کشورها برای زندگی زنان و دختران

 

میزان اشتغال زنان در دانمارک 54% و مشارکت مالی آنها 100% است. همکاری آنها با مجلس هم 39% است.

 

هیچ خشونتی علیه زنان وجود ندارد و خشونت شریک جنسی آنها هم 3% است. امنیت در زنان در دانمارک 79% است.

 

5. لوکزامبورگ

 

لوکزامبورگ

 

لوکزامبورگ با 54% میزان اشتغال، 31.7% همکاری در مجلس، 2% قانون های تبعیض آمیز و هیچ خشونتی علیه زنان، رتبه پنجم را در لیست این مقاله به خود اختصاص داده است.

 

خشونت شریک جنسی در لوکزامبورگ فقط 4% و هیچ تبعیض قانونی علیه زنان وجود ندارد.