وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بی وفا و خائن ترین حیوانات روی زمین کدامند؟!

بی وفا و خائن ترین حیوانات روی زمین کدامند؟!

بی وفا و خائن ترین حیوانات دنیا

 

حیوانات اغلب رفتارهایی از خود نشان می دهند که ناشی از غریزه، بقا و نیازهای تولید مثلی است و نسبت به وفاداری عاطفی  و یا بی وفایی که در انسانها وجود دارد بیشتر است.

 

اما برخی از انواع حیوانات به دلیل داشتن شریک های متعدد یا نشان دادن رفتارهایی که ممکن است خیانت به حساب بیاید شناخته شده اند.

 

در این مقاله از سایت ایران ناز به تعدادی از این حیوانات خائن و بی وفا اشاره کرده ایم، تا انتها با ما باشید.

 

شیرها

 

شیرها ، بی وفا و خائن ترین حیوانات دنیا

بی وفاترین حیوانات

 

برخی از شیرهای نر ممکن است چندین شیر ماده برای خود داشته باشند و شیرهای ماده نیز ممکن است با بیش از یک شیر نر جفت گیری کنند.

 

دلفین ها

 

دلفین ها

 

دلفین ها به دلیل ساختارهای اجتماعی پیچیده شان شناخته می شوند و ممکن است در رفتارهای جنسی با دلفین های متعددی ارتباط داشته باشند.

 

بابون ها

 

بابون ها ، بی وفا و خائن ترین حیوانات روی زمین کدامند؟!

بی وفا و خائن ترین حیوانات

 

بابون ها دسته ای از میمون های آفریقایی هستند که در گروه های اجتماعی زندگی می کنند که نرها ممکن است با چندین ماده جفت گیری کنند، بابون های ماده نیز با چند نر جفت گیری می کنند.

 

بونوبوها

 

بونوبوها

 

بونوبوها با شامپانزه ها ارتباط نزدیکی دارند و سیستم جفت گیری بی وقفه تری با تعاملات جنسی مکرر در میان اعضای گروه های مختلف دارند.

 

اردک ها

 

اردک ها ، بی وفا و خائن ترین حیوانات دنیا

خائن و بی وفاترین حیوانات

 

اردک های نر می توانند در طول فصل تولید مثل با چند ماده جفت شوند.

 

فیل ها

 

فیل ها

 

فیل های ماده هم با چندین فیل نر جفت گیری می کنند.

 

پرستوهای خانگی

 

پرستوهای خانگی ، بی وفا و خائن ترین حیوانات روی زمین کدامند؟!

 

این پرندگان به دلیل جفت گیری اضافی شناخته می شوند.

 

یوزپلنگ

 

یوزپلنگ

بی وفاترین حیوانات زمین

 

یوزهای ماده ممکن است با چند نر جفت گیری کنند و نرها نیز به دنبال چند یوزپلنگ ماده هستند.

 

روباه های قرمز

 

روباه های قرمز ، بی وفا و خائن ترین حیوانات دنیا

 

روباه های قرمز به دلیل رفتار جفت گیری بی قاعده و بی قیدشان شناخته می شوند به طوری که دارای چند شریک برای جفت گیری شان هستند.

 

میمون های دراز دست

 

میمون های دراز دست

خائن و بی وفاترین حیوانات دنیا

 

درحالی که این میمون های دراز دست به طور معمول جفت های تک همسری را تشکیل می دهند اما جفت های اضافه هم در بین آنها مشاهده شده است.