وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

مجموعه : گوناگون
تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

در این مطلب از سایت ایران ناز متن و عکس تبریک روز دانشجو 1400 را گردآوری کرده ایم. روز 16 آذر مصادف اسـت با روز دانشجو، دراین روز برنامه ها و همایش هاي زیادی اجرا می‌شود کـه هدف شان تکریم مقام دانشجو و هم چنین ارتقاء سطح خدمات دهی بـه دانشجویان می باشد.

 

می‌توانید با بـه اشتراک گذاشتن پست هاي زیبایی در شبکه هاي اجتماعی این روز رابه تمام دانشجوها تبریک بگویید.

 

عکس نوشته روز دانشجو جدید ۱۴۰۰

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

عکس روز دانشجو

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

درست از وقتی کـه کنکورُ میداد

سوراخ شد آسمون دانشجو افتاد

تـو فکرش صد هزار تا آرزو داشت

تـو آیندش یه دنیا آبرو داشت

میدونست با انرژی اي کـه داره

محاله توی درسی کم بیاره

می گفت: هرسال نوبل رو مـن می گیرم

تصور کن اگر یکروز بمیرم!

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

ز دانشجو و درس گویم همی

دهم شرح حالش بدنیا دمی

دم صبح کز خواب پا شود

بگوید مـن تـو شـما میشود

هزل گفتن و چرت و پرت و شعار

همیشه بود کارش از دست یار

سرصبح جوراب و کفشش کجاست

یکی زیر تخت و یکی گشته راست

بشوید بـه هر سال جوراب خود

بگوید بدنیا همین اسـت مد

قیافه نگو همچو دیو اسـت و جن

بـه قول خودش کرده مویش فشن

دو سه ساعتی شانه بر مو کند

سر و گردن این سو و ان سو کند

بخوابد همیشه بـه هنگام درس

ندارد ز استاد و شاگرد ترس

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

از بس تخم مرغ و گوجه خورده

بیچاره شده شبیه مرده

دانشجو نبود این ها کـه گفته

این حرفها همش حرفهای مفته

دانشجو یعنی همت و چمران

دانشجوو یعنی سمبل ایمان

دانشجووو یعنی فکر هاي خلاق

آزادگی و مرگ بـه شلاق

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

متن جدید تبریک روز دانشجو

آمیخته از شور و دانشی، طعم هیاهو رابا تمام تنت حس می‏کنی، کلاس‏هایي کـه تـو را کوهوار می‏خواهند، کتاب‏هایي کـه دریچه ‏‌هاي روشن پرواز تواند و شناخت کـه در تـو، چون خونی تازه می‏جهد و راز جوانی کـه بر لبانت تازه می‏شود. دیروز، امروز، فردا، همه ی روز‌ها بنام توست، وقتی در صفحه بـه صفحه تاریخ، بر قله‌‏هاي سربلندی ایستاده‌‏اي «دانشجو»؛ این نام سرشارت می‏کند از بهار.

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

بر خروار‌ها گنجینه تمدن نشسته‌‏اى کـه هر خشت آن، بنام کسى اسـت ودر سپهرى نفس میکشى کـه ستاره‏‌هایش بنام دانشمندان پارسى اسـت؛ خوارزمى، ابن هیثم، خواجه نصیر… مبادا خرمن تجربه ایرانیان را باد ببرد! مبادا از یاد ببرى کـه قوم و قبیله‌‏ات کیست و نام و نشانت چیست! گرد باد‌ها براى خرابى می ‌‏وزند نه آباد کردن؛ کـه آباد کردن از گردباد‌ها بر نخواهد آمد.

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

 

 

تبریک روز دانشجو 1400 | عکس نوشته و متن های زیبا روز دانشجو ۱۴۰۰

 

نام تـو را امروز بر سردر شکوه و اقتدار کشور حک کرده‌‏اند؛ کدام عرصه از طنین گام‏هاي اندیشه‏‌ات تهی مانده اسـت! تـو آمده‌‏اي تا دست‌‏هاي نادانی شهر را بگیری و آرام از کوره راه‏هاي جهل و ناتوانی، بـه سر منزل سعادت و آبادانی برسانی. ویرانه‌‏هاي شهر، سرسبزی دستان تـو رابه تمنا نشسته‏‌اند، فصل، فصل توست. تـو، تجربه‏‌هاي دیروز رابه تلاش‌‏هاي فردا پیوند می‏زنی تا آینده‌‏اي بسازی لبریز از روز‌هاي تازه.