اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تخم مرغی که آبستن تخم مرغ دیگر بود + عکس

تخم مرغی که آبستن تخم مرغ دیگر بود + عکس

تخم مرغی که آبستن تخم مرغ دیگر بود + عکس

 

به گزارش ایران ناز یک مرغ که تخم کرد تخم مرغش بسیار بزرگ بود و توجه صاحبش را به خود جلب کرد این تخم مرغ بزرگتر از اندازه نرمال بود که با شکستن این تخم مرغ بزرگ صاحبش بسیار متعجب شد و یک تخم مرغ دیگر با پوست داخل این تخم مرغ بود که بسیار جالب و شگفت انگیز بود .

 

بار ها اتفاق افتاده است که تخم مرغی دارای دو زرده باشد ولی این تخم مرغ درسته داخل تخم مرغ دیگر بود.خانواده آمریکایی از تخم بزرگی که مرغشان گذاشته بود، تخم دیگری را پیدا کردند.

 

این خانواده ابتدا از این تعجب کردند که تخمی که مرغشان گذاشته است از اندازه طبیعی تخم‌های دیگر مرغان بزرگتر است، اما زمانی که تخم را در کاسه شکستند، دیدند که درون این تخم مرغ غیر طبیعی و بزرگ یک تخم مرغ به اندازه عادی هم درون آن است.

 

 صاحب این مرغ که تخم بزرگ گذاشته است، در مصاحبه‌ای گفت باور نمی‌کند که مرغ او با گذاشتن چنین تخمی نمرده است.

 

تخم مرغی که آبستن تخم مرغ دیگر بود + عکس

تخم مرغی که آبستن تخم مرغ دیگر بود + عکس

تخم مرغی که آبستن تخم مرغ دیگر بود + عکس