اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

7 ترفند محاسبات ریاضی برای آموزش به کودکان

مجموعه : سبک زندگی
7 ترفند محاسبات ریاضی برای آموزش به کودکان

7 ترفند محاسبات ریاضی برای آموزش به کودکان

 

محاسبات ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب ما را یاد کلاس ریاضی می اندازد، اما در واقع این محاسبات ریاضی چیزهایی هستند که در زندگی روزمره مان هم به آنها نیاز داریم.

 

اما بچه ها دوست دارند سریع کلاس ریاضی شان تمام شود و از آن بگذرند. به همین خاطر ما چند ترفند به شما آموزش می دهیم که با یادگیری آنها بتوانید سریع محاسبات ریاضی انجام دهید و به کودکان خود هم بیاموزید.

 

1. از دستانتان استفاده کنید و ضرب در 9 کنید

 

از دستانتان استفاده کنید و ضرب در 9 کنید ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

دستانتان را روبرویتان بگیرید. تصور کنید هر انگشت یک عدد است.

 

از دستانتان استفاده کنید و ضرب در 9 کنید ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

به عنوان مثال می خواهید ببینید 9×4 چند می شود.عدد 4 را روی انگشتانتان پیدا کنید و آن انگشت که مختص عدد 4 است را خم کنید.

 

از دستانتان استفاده کنید و ضرب در 9 کنید ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

حالا انگشتانی که در سمت چپ انگشت خم شده تان و انگشتانی که در سمت راست انگشت خم شده تان است را بشمرید. در سمت چپ شما 3 را دارید و در سمت راست 6.

 

از دستانتان استفاده کنید و ضرب در 9 کنید ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

ترفند محاسبات ریاضی

 

حالا این اعداد را کنار هم بگذارید. جواب صحیح 36 می شود.

 

2. ضرب اعداد 3 رقمی

به عنوان مثال مثلا می خواهید ضرب این عدد را به دست بیاورید 2×652. یک جدول بکشید و اعداد را بیرون از آن مثل شکل بنویسید.

 

ضرب اعداد 3 رقمی ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

هر عدد را با 6 ضرب کنید و نتیجه را داخل جدول بنویسید.

 

36=6×6

30=6×5

12=6×2

 

ضرب اعداد 3 رقمی ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

حالا اعداد را با همدیگر جمع کنید و اولین و آخرین عدد را بدون تغییر بنویسید. عدد به دست آمده جواب شماست.

 

ضرب اعداد 3 رقمی ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

ترفندهای محاسبات ریاضی

 

3. ضرب اعداد بزرگ

به عنوان مثال شما باید 531×7 را حل کنید. عدد بزرگتر را تا جایی که می شود به اعداد کوچکتر تبدیل کنید.

 

ضرب اعداد بزرگ ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

4. ضرب اعداد در 12

 

ضرب اعداد در 12 ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

اول عدد مورد نظر را در 10 ضرب کنید سپس آن را دوبار جمع کنید و بعد حاصل آنها را با هم جمع بزنید.

 

5. محاسبه 15%

 

محاسبه 15% ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

بهترین ترفندهای محاسبات ریاضی

 

اگر می خواهید ببینید 15% عددی چقدر می شود ابتدا 10% آن را محاسبه کنید.

 

مثلا می خواهیم 10% از 400 را محاسبه کنیم. ممیز را یک عدد به سمت چپ حرکت می دهیم.

 

این عدد را تقسیم بر 2 می کنیم و جواب را با 40 جمع می کنیم. جواب 60 می شود که 15% از 400 است.

 

6. جمع اعداد 3 رقمی

 

جمع اعداد 3 رقمی ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

برای جمع اعداد 3 رقمی آنها را به 2 قسمت تقسیم کنید. صدگان و ده گان را از هم جدا کنید.

 

7. ضرب اعداد در 9

 

ضرب اعداد در 9 ، ترفند محاسبات ریاضی ، آموزش کودکان

 

اگر می خواهید اعداد را در 9 ضرب کنید باید اول در 10 ضرب کنید. فقط فراموش نکنید که عدد اصلی را از جواب کم کنید تا جوابتان صحیح باشد.