اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تست میزان شهوت و میل جنسی یا تست هالبرن

مجموعه : سبک زندگی
تست میزان شهوت و میل جنسی یا تست هالبرن

تست میزان شهوت  و میل جنسی یا تست هالبرن

 

یکی از مهمترین مسائل در زندگی مشترک میزان رابطه جنسی و درجه تحریک پذیری هر یک از زوجین است . برخی بسیار هات و برخی سرد مزاج هستند .به گزارش ایران ناز تست روابط زناشویی هالبرت یکی از مهم ترین تست های روانشناسی در این زمینه بوده که برای شاخص و بررسی کردن شاخص مقدار تمایلات اشخاص به روابط زناشویی استفاده می شود.

 

این تست روابط زناشویی که نوعی تست روانشناسی است میتواند برای اشخاص بسیار مهم بوده و جواب های آن ها میتوانند جنبه های بسیار مهمی را از زندگی زناشویی آن ها اشکار نماید.تمایل جنسی خویش را در مورد همسرتان مورد سنجش قرار دهید

 

اکنون بایستی با استفاده از طیف ۵ تایی به گزینه های موردنظر از 0 تا 4 امتیاز بدهید. بعد از آن یک روانسنج میتواند به خوبی نتیجه این ازمون را برای شما مشخص کرده و به شما بگوید که از نظر تعاملات و روابط جنسی و زناشویی در چه سطحی قرار دارید.

 

تست میزان شهوت و میل جنسی یا تست هالبرن

 

این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شد. حاوی 25 ماده است. بر اساس مقیاس لیکرت با 5 درجه نمره  گذاری می شود( 0= همیشه تا 4= هرگز). سؤال های 1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 17، 18، 19،و 20 معکوس نمره گذاری می شوند کمینه و بیشینه نمرات 0 تا 100 است.

 

1)‏ حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می تواند مرا تحریک کند .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏2)‏ ‏سعی‏ ‏می‏ ‏کنم‏ ‏از‏ ‏موقعیت‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏همسرم‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏متمایل‏ ‏می‏ ‏کند،‏ ‏

 

بپرهیزم‏ .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏3)‏ درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏4)‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏جنسی‏ ‏به‏ ‏سختی‏ ‏تحریک‏ ‏می‏ ‏شوم‏ .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏5)‏ ‏در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏همسرم،‏ ‏خواهان‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏بیشتری‏ ‏هستم‏.

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏6)‏ رویاپردازی‏ ‏درباره‏ ‏مسائل‏ ‏جنسی‏ ‏برایم‏ ‏مشکل‏ ‏است‏ .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏7)‏ ‏میل‏ ‏دارم‏ ‏با‏ ‏همسرم‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏برقرار‏ ‏کنم‏ .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏8)‏ ‏تمایل‏ ‏بسیار‏ ‏زیادی‏ ‏به‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏دارم‏ .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏9)‏ ‏از‏ ‏خیال‏ ‏پردازی‏ ‏جنسی‏ ‏در‏ ‏طی‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏با‏ ‏همسرم‏ ‏لذت‏ ‏می‏ ‏برم‏ .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏10) از لحاظ جنسی به اسانی تحریک می شوم .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏11) تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏12) فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏13) خواهان برقراری رابطه جنسی هستم .

 

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

14) برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم سپری کنم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

15) برای داشتن رابطه جنسی با همسرم از انگیزه کمی برخوردارم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

16) احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

17) به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

18) غریزه جنسی من قوی است .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

19) از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

20) تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم دارم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

21) احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم، جنبه مهمی از روابط ما نیست .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

22) فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم بسیار پایین است .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

23) از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

24) تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم اندک است .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

25) سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم بپرهیزم .

 

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

تفسیر آزمون: دامنه نمرات بین 0 تا 100 که نمره بیشتر نشان دهنده تمایل جنسی زیاد و نمره کمتر بیانگر تمایل جنسی اندک است.

 

توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد

 

 

تست میزان شهوت و میل جنسی یا تست هالبرن