اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

مجموعه : گوناگون
تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

به گزارش ایران ناز عکس هایی از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 که در پکن برگذار شده است را مشاهده خواهید کرد. گردهمایی ۴ روزه جهانی ربات با نمایش بیش از ۵۰۰ ربات از حدود ۱۱۰ شرکت سازنده در قالب همایش، نمایشگاه و مسابقه رباتیک روز جمعه در پکن آغاز به کار کرد.

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک

 

تصاویری از نمایشگاه جهانی رباتیک 2021 در پکن برای طرفداران رشته رباتیک