اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تصاویر انوشه انصاری و فیروز نادری روی فرش قرمز اسکار

تصاویر انوشه انصاری و فیروز نادری روی فرش قرمز اسکار

تصاویر انوشه انصاری و فیروز نادری روی فرش قرمز اسکار

 

انوشه انصاری و فیروز نادری به نمایندگی از اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده در مراسم اسکار شرکت نمودند . انوشه انصاری ، نخستين زن فضانورد ايراني و پروفسور فيروز نادری ، از مديران ناسا، مسئول پروژه روباتيک و مريخ بوده و به درخواست اصغر فرهادی که در اعتراض به قانون نژاد پرستانه ضدمهاجرتی ترامپ از شرکت در اسکار خودداری نموده بود در این مراسم شرکت نمودند

 

این دو ایرانی پرافتخار به نماینگی از اصغر فرهادی روی فرش قرمز مراسم اسکار حاضر شدند.یکی از نکات قابل توجه شالی بود که انوشه انصاری در این مراسم استفاده کرده بود. طرح روی شال خانم انوشه انصاری ، نقشه هوایی شهر مشهد بود .

 

تصاویر انوشه انصاری و فیروز نادری روی فرش قرمز اسکار

 

نقشه هوایی مشهد روی شال انوشه انصاری:

 

تصاویر انوشه انصاری و فیروز نادری روی فرش قرمز اسکار

 

یکی از خبرنگاران حاضر در فرش قرمز اسکار در توئیتر خود نوشت روی شال انوشه انصاری نقشه هوایی مشهد دیده می شود. پیامش این است که از فضا مرزها دیده نمی شوند

 

تصاویر انوشه انصاری و فیروز نادری روی فرش قرمز اسکار