اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

به گزارش ایران ناز مردیخوش ذوق در اقدامی جالب هزاران مانکن را در محوطه ای جمع کرد و گورستانی از مانکن ها را به مناسبت شب هالووین ایجاد کرد.

 

راز ادواردز، ۲۰ هزار مانکن لباس دور انداخته شده را بازسازی کرده و در یک محوطه نگهداری می‌کند. او تعدادی از مانکن‌هایش را به لیدی گاگا، برای یکی از موزیک ویدئوهایش اجاره داده بود.

 

این محوطه انباشته شده از مانکن در بریتانیا، به یک جاذبه هالووینی تبدیل شده است. امسال او این محوطه را به گورستان مانکن‌ها تبدیل کرده که مکان جذابی برای مشتاقان هالووین می‌باشد. 

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

 

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها

تصاویر دیدنی و جالب از قبرستان مانکن‌ها