اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

 

 

آیا میدانستین که زرافه ها هم با هم دعوا میکنند؟صحنه هایی که می بینید مربوط به جنگ و نبرد دو زرافه نر با یکدیگر در نامیبیا است.

 

رود هوانیب سند در نامیبیا صحنه شکار این لحظه های عجیب است، وقتی دو زرافه با گردن (به عنوان سلاح اصلی) به یکدیگر حمله ور می شوند.

 

زرافه ها هنگام دعوا با یکدیگر با گردن بعنوان اصلی ترین سلاح حمله و دفاع به جان یکدیگر می افتند.

 

ابتدا همدیگر را برانداز می کنند، گردنها را نزدیک هم آورده و مانند مچ انداختن گردن خود را به جهت مخالف طرف مقابل کج می کنند

 

تا اینکه یکی کم بیاورد. قبل از آن چند بار با گردن مانند تبر به یکدیگر می زنند و زورآزمایی می کنند.

 

تصاویر مربوط به برنامه افریقایی بی بی سی تهیه شده توسط سر آرتور آتنبورو است.

 

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن

تصاویر زیبا و دیدنی از لحظه دعوای زرافه ها با گردن