وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تغییر چهره عجیب کایلی جنر – Kylie Jenner

تغییر چهره عجیب کایلی جنر – Kylie Jenner

تغییر چهره عجیب کایلی جنر – Kylie Jenner

 

کایلی جنر – Kylie Jenner اخیرا عمل جراحی پلاستیک انجام داده و تغییر بسیار زیادی کرده است. در این بخش او و مادرش در این باره بیشتر توضیح می دهند.

 

لب های من بسیار کوچک بود

 

لب های من بسیار کوچک بود ، تغییر چهره عجیب کایلی جنر - Kylie Jenner

 

کایلی گفته “من احساس می کردم لب های زیبایی ندارم. به همین خاطر تصمیم گرفتم شکل لبهایم را تغییر دهم.”

 

او همیشه سعی می کرد با آرایش، لب های خود را بزرگ کند

 

او همیشه سعی می کرد با آرایش، لب های خود را بزرگ کند

چهره جدید کایلی جنر

 

او گفته “من واقعا لب های بزرگ دوست داشتم. من همیشه با خط لب لبهایم را بزرگ تر نشان می دادم. و در نهایت متوجه شدم که خط لب هم موثر نیست.”

 

کایلی بدون اجازه مادرش جراحی پلاستیک کرد. او 18 سالش شده بود و صورتش به خاطر تزریق هایی که انجام داده بود درحال تغییر بود.

 

پزشکان جراح فکر می کردند که او بینی اش را هم عمل کرده است.

 

مادر کایلی جنر – Kylie Jenner در مورد کاری که او انجام داده ناراحت بود

 

مادر کایلی در مورد کاری که او انجام داده ناراحت بود ، تغییر چهره عجیب کایلی جنر - Kylie Jenner

 

کریس جنر – Kris Jenner گفته به دخترش اجازه چنین کاری نداده بوده و وقتی متوجه شده بسیار ناراحت شده است.

 

او گفته “من نمی دانم چطور در این سن این کار را انجام داد. در زمان ما این کارها وجود نداشت و من تا دهه 50 زندگی ام هیچ کاری روی خودم انجام ندادم.”

 

کایلی اعتراف کرده که از تصمیمش پشیمان است

 

کایلی اعتراف کرده که از تصمیمش پشیمان است

تغییر چهره کایلی جنر

 

این مدل در مورد جراحی پلاستیک خود توضیح داده و گفته که از کاری که انجام داده پشیمان است.

 

او گفته “کاش هیچ وقت زیر تیغ جراحی نمی رفتم.” مادرش هم گفته “کاش دخترم هیچ وقت این کار را انجام نمی داد.”

 

کایلی جنر – Kylie Jenner می خواست تفاوت داشته باشد

 

کایلی می خواست تفاوت داشته باشد ، تغییر چهره عجیب کایلی جنر - Kylie Jenner

جراحی زیبایی کایلی جنر

 

کایلی جنر – Kylie Jenner تاثیر خانواده اش بر دنیا را می داند و درحال تلاش برای تغییر آن است. اما نگران تاثیر منفی است که استانداردها بر روی بچه ها می گذارند.

 

او گفت “همه ما نیاز داریم که دید خود را نسبت به استانداردهای زیبایی تغییر دهیم.”

 

او به عنوان یکی از آخرین اعضای خانواده کارداشیان ها – Kardashians گفته “ما نفوذ زیادی داریم. اما با قدرت خود چه می کنیم؟”