اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

 

 

والا دیگه همه جور دعوا و درگیری بین زن و شوهرا رو دیده بودیم الا این کی!هر روز چیزای عجیب و غریب جدید تری به گوشمون میخوره.

 

برخی از آقایان دوست ندارند همسرشان بدون اجازه او کاری انجام دهند و حتما از کار خانم خود ناراحت می شوند برخی از آقایان مهربان هستند و زیاد به خانمهایشان سخت نمی گیرند .

 

ولی بعضی از آقایان نمی توانند این کار خانم ها را تحمل نمایند و نحوی خانمهایشان را تنبیه می نمایند یک مرد روسی که همسرش نام فامیل خود را بصورت قانونی تغییر داده بود خیلی بی رحمانه او را تنبیبه کرد که همسرش بسیار از این کار مرد ناراحت شد .

 

یک مرد روسی، ماشین همسر خود را با مَلات سیمانی پر کرد. او این کار را برای تنبیه همسرش که نام فامیل خود را به صورت قانونی تغییر داده بود، انجام داد.

 

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس

تنبیه عجیب این مرد برای همسرش + عکس