وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

در صورت ثبت شرکت چه مالیات هایی باید بپردازیم؟

در صورت ثبت شرکت چه مالیات هایی باید بپردازیم؟

در صورت ثبت شرکت چه مالیات هایی باید بپردازیم؟

 

در ایران، شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی، مشمول پرداخت انواع مالیات هایی هستند که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است.

 

مالیات شرکت از جهات مختلف دارای اهمیت است و به همین جهت یکی از مواردی که در آموزش مالیاتی به آن پرداخته می شود مالیات شرکت است. در این مقاله، به بررسی انواع مالیات شرکت های ثبت شده در ایران می پردازیم.

 

در صورت ثبت شرکت چه مالیات هایی باید بپردازیم؟

 

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده کالاها و خدمات تعلق می گیرد. این مالیات توسط خریدار کالا یا خدمات پرداخت می شود و سپس، توسط فروشنده به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می شود. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران، 9% است.

 

مالیات حق تمبر 

این مالیات بر سرمایه اولیه شرکت تعلق می گیرد. در ایران، مالیات حق تمبر برای سرمایه شرکت، به میزان نیم در هزار از مبلغ سرمایه شرکت است.

 

به عنوان مثال، اگر سرمایه شرکتی 100 میلیون تومان باشد، مالیات حق تمبر آن، معادل 500 هزار تومان خواهد بود. این مالیات، بر اساس ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم ایران، برای ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها وضع شده است.

 

بنابراین، شرکت‌ها، موظف هستند در هنگام افزایش سرمایه خود، مالیات حق تمبر را پرداخت کنند. مالیات حق تمبر برای سرمایه شرکت، باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، از طریق ابطال تمبر بر روی برگه ثبت افزایش سرمایه، پرداخت شود.

 

در صورتی که شرکت در موعد مقرر، مالیات حق تمبر را پرداخت نکند، مشمول جریمه خواهد شد. میزان جریمه مالیات حق تمبر، معادل دو برابر مالیات متعلقه است.

 

برای مثال، اگر شرکتی در موعد مقرر، مالیات حق تمبر سرمایه خود را که معادل 500 هزار تومان است، پرداخت نکند، مشمول جریمه ای معادل 1 میلیون تومان خواهد شد.

 

در ادامه، به بررسی برخی از نکات مهم مربوط به مالیات حق تمبر سرمایه شرکت می پردازیم:

 

• مالیات حق تمبر سرمایه شرکت، یک مالیات مستقیم است.

• مالیات حق تمبر سرمایه شرکت، بر مبنای مبلغ سرمایه شرکت محاسبه می‌شود.

• میزان مالیات حق تمبر سرمایه شرکت، نیم در هزار از مبلغ سرمایه شرکت است.

• مالیات حق تمبر سرمایه شرکت، باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، پرداخت شود.

• در صورت عدم پرداخت مالیات حق تمبر سرمایه شرکت، مشمول جریمه خواهد شد.

 

مالیات معاملات فصلی

مالیات معاملات فصلی، مالیاتی است که بر مبنای ارزش معاملات شرکت ها در هر فصل محاسبه می شود. این مالیات، توسط شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می شود.

 

در ایران، مالیات معاملات فصلی بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که خرید و فروش کالا یا خدمات دارند، وضع شده است.

 

شرکت ها، موظف هستند صورت معاملات فصلی خود را، حداکثر تا 45 روز پس از پایان هر فصل، به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. در صورت عدم ارسال صورت معاملات فصلی در موعد مقرر، شرکت ها مشمول جریمه خواهند شد. میزان جریمه مالیات معاملات فصلی، معادل 2% از مالیات متعلقه است.

 

در ادامه، به بررسی برخی از نکات مهم مربوط به مالیات معاملات فصلی می پردازیم:

 

• مالیات معاملات فصلی، یک مالیات مستقیم است.

• مالیات معاملات فصلی، بر مبنای ارزش معاملات شرکت ها در هر فصل محاسبه می شود.

• شرکت ها، موظف هستند صورت معاملات فصلی خود را، حداکثر تا 45 روز پس از پایان هر فصل، به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

• در صورت عدم ارسال صورت معاملات فصلی در موعد مقرر، شرکت ها مشمول جریمه خواهند شد.

 

سایر مالیات های شرکت ها

علاوه بر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، شرکت ها با توجه به نوع فعالیت خود ممکن است مشمول پرداخت سایر مالیات ها نیز باشند. این مالیات ها عبارتند از:

 

• مالیات بر واردات : مالیات بر واردات، مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی تعلق می گیرد. این مالیات، به منظور حمایت از تولیدات داخلی و تنظیم بازار، توسط دولت وضع شده است. نرخ مالیات بر واردات، معمولاً بر اساس ارزش گمرکی کالا تعیین می شود. ارزش گمرکی کالا، برابر است با قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه. مالیات بر واردات، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. بنابراین، این مالیات، تأثیر قابل توجهی بر قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای دارد.

 

• مالیات بر صادرات : مالیات بر صادرات، مالیاتی است که بر کالاهای صادراتی تعلق می گیرد. این مالیات، به منظور کسب درآمد برای دولت و حمایت از تولیدات صادراتی، توسط دولت وضع شده است. نرخ مالیات بر صادرات، معمولاً بر اساس ارزش صادراتی کالا تعیین می شود. ارزش صادراتی کالا، برابر است با قیمت فروش کالا در بازار هدف. مالیات بر صادرات، یکی از عوامل تعیین کننده قیمت کالاهای صادراتی در بازار است. بنابراین، این مالیات، تأثیر قابل توجهی بر قیمت کالاهای صادراتی در بازار هدف دارد.

 

• مالیات بر املاک :مالیات بر املاک، مالیاتی است که بر ارزش املاک تعلق می گیرد. این مالیات، یکی از منابع درآمدی مهم دولت است و نقش مهمی در تنظیم بازار املاک دارد.

 

در ایران، مالیات بر املاک بر دو نوع است:

 

1. مالیات بر نقل و انتقال املاک

2. مالیات بر درآمد املاک

 

• مالیات بر حقوق و دستمزد : این مالیات نیز بر مالیات حقوق کارکنان شرکت تعلق می گیرد.

 

سایر مالیات های شرکت ها

در صورت ثبت شرکت چه مالیات هایی باید بپردازیم؟

 

معافیت های مالیاتی شرکت ها

برخی از شرکت ها، از پرداخت برخی مالیات ها معاف هستند. این معافیت ها به شرح زیر است:

 

• شرکت های تعاونی که عضو اتحادیه تعاونی های مربوطه باشند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

• شرکت های دولتی و شهرداری ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

• شرکت هایی که به منظور انجام فعالیت های فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی و ورزشی تأسیس شده باشند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

 

نحوه پرداخت مالیات شرکت ها

شرکت ها موظف هستند مالیات خود را به صورت ماهانه یا فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. نحوه پرداخت مالیات شرکت ها، به نوع مالیات و میزان درآمد شرکت بستگی دارد.

 

شرکت ها می توانند برای پرداخت مالیات خود، از روش های زیر استفاده کنند:

 

• پرداخت نقدی در شعب بانکی

• پرداخت الکترونیکی از طریق درگاه های پرداخت آنلاین

• واریز به حساب سازمان امور مالیاتی کشور

 

نکات مهم در مورد مالیات شرکت ها

 

نکات مهم در مورد مالیات شرکت ها

 

• شرکت ها باید مالیات خود را به موقع و در موعد مقرر پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

• شرکت ها باید دفاتر قانونی خود را به طور دقیق و منظم نگهداری کنند. این دفاتر، مبنای محاسبه مالیات شرکت ها هستند.

• شرکت ها باید اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

 

در پایان، لازم به ذکر است که اطلاعات ارائه شده در این مقاله، بر اساس قوانین مالیاتی ایران تا حال حاضر است. ممکن است در آینده، تغییراتی در این قوانین ایجاد شود. بنابراین، شرکت ها باید همواره از آخرین قوانین مالیاتی مطلع باشند.