وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دلیل پنهان کردن جراحی کیت میدلتون – kate middleton

دلیل پنهان کردن جراحی کیت میدلتون – kate middleton

دلیل پنهان کردن جراحی کیت میدلتون

 

کاخ باکینگهام اخبار مربوط به اقدامات پزشکی پادشاه چارلز – Charles III و کیت میدلتون – Catherine, Princess of Wales را به اشتراک گذاشت اما این کار را به روش های مختلفی انجام داد.

 

پادشاه چارلز - Charles III و کیت میدلتون – Catherine, Princess of Wales

 

آنها برای پادشاه چارلز را قبل از عمل به همه گفتند اما برای کیت منتظر ماندند تا بعد از جراحی به مردم بگویند.

 

منابع موثق می گویند که آنها این کار را با هدف و نیت قبلی انجام داده اند.

 

قبل از عمل به همه گفتند

 

طبق گفته منبعی از کاخ “بهتر و منطقی تر این بود که موضوع را می گفتیم اما ممکن بود بدتر شود.”

 

پادشاه چارلز می خواست درباره بیماری اش صحبت کند تا دیگران درمورد درمان پروستات احساس عجیبی نداشته باشند.

 

پس از اعلام چارلز، افرادی که اطلاعات مربوط به بزرگ شدن پروستات را چک و جستجو کردند به میزان 1000 درصد افزایش یافت.

 

اخبار مربوط به عمل جراحی ، دلیل پنهان کردن جراحی کیت میدلتون - kate middleton

 

تصمیم برای اطلاع دادن به همه درمورد اقدامات پزشکی چارلز به این دلیل بود که آنها می خواستند از شایعات و نگرانی ها جلوگیری کنند.

 

از طرف دیگر آنها به خاطر حفظ حریم خصوصی کیت میدلتون اخبار مربوط به عمل جراحی او را اعلام نکردند.

 

کیت میدلتون شکمش را عمل کرده است. یکی از اعضای خانواده سلطنتی می گوید که حالش خوب است.

 

یکی از اعضای خانواده سلطنتی

 

او باید 10 الی 14 روز در بیمارستان بستری می شد و پس از آن به سه ماه زمان نیاز داشت تا در خانه بهتر شود. آنها اشاره کرده اند که بیماری او سرطان نیست.

 

کاخ پیامی از کیت به اشتراک گذاشت و گفت که او از ابراز علاقه همه سپاسگزار است.

 

امیدوار است که مردم درک کنند که او می خواهد همه چیز برای فرزندانش عادی جلوه کند و جزئیات سلامتی او خصوصی بماند.

 

جزئیات سلامتی او خصوصی بماند ، دلیل پنهان کردن جراحی کیت میدلتون - kate middleton

 

یک چهره عمومی بودن می تواند چالش برانگیز باشد. زیرا توجه و کنجکاوی و موشکافی مداوم بخشی از زندگی روزمره آنها می شود.

 

افرادی که در کانون توجه هستند عبور از این چالش ها برایشان کمی سخت می شود درحالیکه دیگران از زندگی و حریم خصوصی آنها لذت می برند.