وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جزئیات آخرین ملاقات مادر علی انصاریان و پسرش دقایقی قبل از علی انصاریان

جزئیات آخرین ملاقات مادر علی انصاریان و پسرش دقایقی قبل از علی انصاریان

جزئیات آخرین ملاقات مادر علی انصاریان و پسرش دقایقی قبل از علی انصاریان

 

به گزارش ایران ناز با وخیم شدن حال علی انصاریان پزشکان دقایقی قبل از فوت علی انصاریان اجازه ملاقات مادر علی انصاریان و پسرش را دادند و مادر وی توانست دقایقی قبل از قوت علی انصاریان در کنار علی باشد و حتی او را نوازش کند .

 

دقایقی پیش از اینکه دستگاه های پزشکی از بدن علی انصاریان جدا شود و او زندگی را وداع بگوید تیم پزشکی اجازه آخرین دیدار مادر با فرزندش را میسر کردند.

 

پزشکان با ایجاد شرایط مناسب، فضای دیدار مادر علی انصاریان با فرزندش را که دیگر راهی برای نجات پزشکی او از کرونا وجود نداشت ایجاد کردند.

 

مادر نمی دانست که فرزندش دیگر بر نمی گردد ، تصور داشت بر بالین پسری می رود که در حال درمان است . آرام آرام قربان صدقه پسر رفت و دستان مادرانه را بر پیکر پسرش کشید و نوازش کرد. از علی انصاریان خواست که مقاومت کند و او را تنها نگذارد.

 

جزئیات آخرین ملاقات مادر علی انصاریان و پسرش دقایقی قبل از علی انصاریان

 

مادر از اتاق که خارج شد ، پزشکان دستگاه ها را از علی انصاریان جدا کردند. حال مانده بود چگونگی اعلام خبر درگذشت به مادر، تیم پزشکی خود را آماده کردند که بعد از اعلام خبر فوت به مادر ، کمک امدادی را برای مادر داغدار انجام دهند. مادر علی انصاریان خبر درگذشت علی اش را که شنید بیهوش شد و پزشکان بلافاصله او را در بخش اورژانس بیمارستان فرهیختگان بستری کردند

 

جزئیات آخرین ملاقات مادر علی انصاریان و پسرش دقایقی قبل از علی انصاریان