وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جزئیات احضار سام درخشانی به دادگاه

جزئیات احضار سام درخشانی به دادگاه

جزئیات احضار سام درخشانی به دادگاه

 

سام درخشانی درباره احضار خود به دادگاه فرهنگ و رسانه توضیح دادو  وی به دلیل گذاشتن یک پست در روز بازیگر با عکس متهمین فساد اقتصادی و به علت شکایت یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که به 15 سال حبس محکوم شده است به دادسرا احضار شد !

 

سام درخشانی گفت دادگاه فرهنگ و رسانه مرا به دلیل پستی که درباره خانم سحر قریشی منتشر کردم، احضار نکرده است.

 

جزئیات احضار سام درخشانی به دادگاه

 

روز بازیگر پستی درباره مفسدان اقتصادی در صفحه شخصی‌ام قرار دادم و یکی از افراد حاضر در عکس منتشر شده که مفسد اقتصادی بود و حکم قطعی وی صادر شده بود، از من شکایت کرد و برای آن به دادگاه رسانه احضار شدم.

 

این پست چاشنی طنز داشت. اما یکی از تهیه‌کنندگان به من زنگ زد و گفت این کار برایت حاشیه ساز می‌شود؛ به همین دلیل بلافاصله پس از انتشار، پست را حذف کردم. با این وجود از من شکایت شده است.

 

در برخی سایت‌های خبری مطلبی مبنی بر اینکه سام درخشانی به دلیل شکایت سحر قریشی به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار شده، منتشر شده است.

 

شایان ذکر است سام درخشانی پس از اینکه به همراه وکیل خود جهت پاره ای از توضیحات به دادگاه رفت با صدور قرار , از این مکان خارج شد .

 

جزئیات احضار سام درخشانی به دادگاه