اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جزئیات افزایش ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان

مجموعه : مجله خبری روز
جزئیات افزایش ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان

جزئیات افزایش ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان

 

به گزارش ایران ناز با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در لایحه ی بودجه در سال 1400 حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران  ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.

 

حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال آینده ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته در قالب لایحه بودجه سال آینده کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳ و نیم میلیون تومان در ماه خواهد بود.

 

جزئیات افزایش ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان

 

بر این اساس حقوق دریافتی این دسته از افراد از مالیات نیز معاف میشود چراکه در لایحه بودجه میزان معافیت مالیاتی برابر با ۴٨ میلیون تومان در سال یا به عبارت دیگر ۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان در لایحه بودجه ١۴٠٠برابر با ۲۵ درصد تعیین شده است.

 

جزئیات افزایش ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان