وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

 

به گزارش ایران ناز امروز سی و یک شهریور 97 روز نیروی انتظامیست . در حین برگزاری رزه نیروهای مسلح در اهواز حادثه ای تلخ به وقوع پیوست .رسانه ها از وقوع حمله تروریستی در رژه نیروهای مسلح در اهواز خبر دادند. شماری از مهاجمان مسلح به سمت جایگاه تیراندازی کردند

 

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

تعداد تلفات مشخص نیست، رسانه ها از وقوع حمله تروریستی در رژه نیروهای مسلح در اهواز خبر دادند. شماری از مهاجمان مسلح به سمت جایگاه تیراندازی کردند.این حمله تعدادی تلفات داشته است اما آمار آن مشخص نیست.

 

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

همچنین شاهدان عینی خبر از مجروحیت بیش از ده نفر داده اند. شبکه خبر شهادت چند تن را تایید کرده است.

 

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

مهاجمان حمله تروریستی اهواز لباس نظامی به تن داشتند و درگيری ١٠ دقيقه طول كشيده است. تاکنون 20 نفر زخمی تایید شده است.

 

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

یک کودک و یک زن در بین مجروحان دیده می شوند

 

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

تروریست‌ها از پارک پشت جایگاه به رژه نیروهای مسلح در اهواز تیراندازی کردند

 

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز

جزئیات و تصاویر تیراندازی در رژه نیروهای مسلح اهواز